Porozumienie płacowe w Enea Logistyka!

 Data publikacji: 17/03/2020

W Poznaniu w siedzibie Enea Logistyka (EL) kontynuowano rozmowy celem zawarcia porozumienia płacowego  na 2020 r. w Spółce. Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli Sławomir Hinc – prezes zarządu i Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych.

Strona społeczna uczestniczyła w negocjacjach w salce konferencyjnej i za pośrednictwem wideokonferencji - pandemia koronawirusa.

Prezes Hinc odniósł się do zawartych w Grupie Kapitałowej porozumień płacowych i złożył propozycję zarządu EL.  Po krótkich negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie, które jest bardzo zbliżone do tych wcześniej zawartych: -podwyżka płac zasadniczych od marca i sierpnia 2020 r.-, premia na Święta Wielkiej Nocy. Dodatkowo w maju strony w spotkają się w sprawie dodatków do płacy zasadniczej i regulaminu premiowania. Porozumienie zostanie podpisane przez osoby do tego upoważnione  w formie obiegowej.

Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.