Pogotowie strajkowe trwa.

 Data publikacji: 20/01/2015

Premier ma czas do końca stycznia.

Liderzy NSZZ “Solidarność”, Forum ZZ i OPZZ spotkali się dziś w Katowicach, gdzie wspólnie zdecydowali, że pogotowie strajkowe ogłoszone w wyniku działań rządu wobec śląskich kopalń nie zostanie zawieszone.

W dniu 20.01.2015 odbyło się spotkanie liderów trzech central związkowych:
  • NSZZ "Solidarność",
  • OPZZ,
  • Forum ZZ.
Zwrócono się do premier Kopacz o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w obszarach postulatów, które zostały zgłoszone przez stronę związkową podczas wrześniowych protestów 2013 roku w Warszawie (pamiętny, około 200 000 marsz). Są to mędzy innymi kwestie:
  • umów śmieciowych,
  • wieku emerytalnego,
  • emerytur pomostowych,
  • patologii w agencjach pracy,
  • tzw. czy elastycznych form pracy.
Do premier rządu zostało wystosowane pismo stanowiące wspólne stanowisko zebranych: