Podpisanie Umowy Społecznej odroczone.

 Data publikacji: 18/03/2019

Podczas ostatnich negocjacji w dniu 18 lutego 2019 roku parafowano ostateczną wersję Umowy Społecznej. Uzgodniono jednocześnie, że uroczyste podpisanie Umowy nastąpi dopiero po miesiącu, 18 marca 2019 r.

Bardzo długi okres od parafowania do podpisania miał dać czas pracodawcom na wszystkie potrzebne działania.

Niestety, po raz kolejny pracodawcy nie wywiązali się z ciążących na nich zobowiązań. 13 Marca 2019 r. pocztą elektroniczną poinformowano nas że:

„W związku z trwającymi jeszcze w Spółkach negocjacjami dot. ostatecznego kształtu zapisów (w zakresie świadczeń wynikających z uzgodnionego Porozumienia), które mają być włączone do ZUZP lub regulaminów wynagradzania oraz w związku z trwającym procesem pozyskiwania zgód korporacyjnych, w imieniu Pracodawców Grupy ENEA, proponuję przesunięcie terminu uroczystego podpisania Porozumienia na dzień 01.04.2019 r. O szczegółach dot. miejsca i godziny spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.”

Jest to bardzo zły przykład dla wszystkich Pracowników, którzy wywiązują się z narzucanych im terminów, czasami bardzo krótkich.

Mamy tylko nadzieję, że nowy termin podpisania Umowy, 1 kwiecień 2019 r., nie jest żartem primaaprilisowym.