Panie Premierze, prosimy o interwencję!

 Data publikacji: 17/10/2018

Ministerstwo Energii zostało utworzone 27 listopada 2015. Już za parę dni minie więc 3. rocznica jego istnienia. Wydawałoby się, że to wystarczający okres czasu dla podjęcia skutecznych działań dla utworzenia związku pracodawców energetyki, który na podstawie art. 21414 kodeksu pracy stanowiłby stronę do rokowań Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Związek Pracodawców przestał istnieć za sprawą działań 8. letnich rządów koalicji PO-PSL. Jak na razie nie widać żadnej zmiany na lepsze w tej kwestii.

Pod trzech latach prośba o interwencję do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej wydaje się być ostatnią deską ratunku dla pracowników energetyki. Ostatnią nadzieją na faktyczne odtworzenie w Polsce branży energetycznej rozumianej jako pojęcie w sferze prawa pracy.

O jakości dialogu z Ministrem Energii w tej palącej kwestii niech świadczy fakt, iż poniżej wystosowane pismo podpisały wszystkie centrale związków zawodowych skupiające związki zawodowe działające w energetyce.

20181017_Prezes_MMorawiecki_pismoTZdzBE.jpg