Obradował sztab kryzysowy w Operatorze

 Data publikacji: 24/03/2020

Zarząd Enea Operator zaprosił związki zawodowe działające w spółce na wspólne spotkanie celem omówienia obecnej sytuacji w spółce. W spotkaniu zorganizowanym w formie wideokonferencji uczestniczył Zarząd, Dyrektorzy Oddziałów i Departamentów i przedstawiciele najważniejszych organizacji związkowych.

Organizacje związkowe otrzymały dokładny obraz sytuacji, która na dzień dzisiejszy nie jest zła. Najlepszą informacją jest ta, że na dzień dzisiejszy nikt z pracowników Enea Operator nie zachorował na COVID-19. I taki stan zamierzamy utrzymać.

Sytuacja, z jaką przyszło nam się zmierzyć nie miała precedensu w historii energetyki polskiej. Jesteśmy jednak branżą, która przyzwyczajona jest do działania w sytuacjach kryzysowych.

Wszyscy biorący udział w spotkaniu zgodzili się co do tego, że najważniejszą kwestią jest życie i zdrowie ludzkie. W energetyce to nie jest pusty slogan, wielu Pracowników z zagrożeniami tego typu spotyka się na co dzień. Naszym wspólnym zadaniem jest też zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, co jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa, jak też dla utrzymania finansowej kondycji przedsiębiorstwa. Dlatego podjętych został szereg działań mających na celu minimalizację ryzyka zarażenia się nowym wirusem przez Pracowników w czasie pracy, a jeśli ktoś z nas nieświadomie jednak pojawiłby się w pracy chory to aby zminimalizować potencjalne grono narażonych w takiej sytuacji Pracowników. Strona związkowa zaapelowała o bardzo roztropne decyzje związane z powrotem do prac eksploatacyjnych, nie podejmujmy niepotrzebnego ryzyka w czasie gdy pandemia się nasila. 

Pojawia się wiele problemów związanych z kończącymi się terminami: uprawnień energetycznych, szkoleń BHP, badaniami okresowymi. Pod koniec marca miała wejść w życie nowa Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych. NSZZ Solidarność Enea wyraziła pełną gotowość do  wspólnego rozwiązywania wszystkich problemów oraz współpracy z Pracodawcą dla wypełnienia celów Enea Operator. Zarząd docenił fakt, że związki zawodowe mają najbliższy kontakt z załogą i najszybciej mogą dostrzec niepokojące zjawiska, przekazać wartościowe pomysły Pracowników dla wdrożenia najlepszych rozwiązań w tej kryzysowej sytuacji. Jednocześnie, podobnie jak i inne organizacje związkowe biorące udział w wideokonferencji, NSZZ Solidarność wyraziła zgodę na czasowe na odstępstwa od zapisów Regulaminu  Pracy i ZUZP dotyczące czasu pracy. Pracodawca występując o tą zgodę umotywował swoją prośbę dynamiką sytuacji, która dla zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników oraz zapewnienia wymaganego poziomu obsługi może wymagać szybkich decyzji w tym zakresie.

Wideokonferencje będą kontynuowane, będziemy o nich informować. Zalecono organizowanie podobnych spotkań w Oddziałach Dystrybucji oraz uzgadnianie tematów w poszczególnych lokalizacjach.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach NSZZ Solidarność.