O przyszłości i płacach w Enea Logistyka

 Data publikacji: 26/04/2019

26 kwietnia 2019 roku w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w spółce Enea Logistyka (EL). Na zasadach telekonferencji w spotkaniu uczestniczyli Pracownicy Oddziału Gorzów Wlkp. i Kozienice.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność odnieśli się do przedstawionego rozliczenia płacowego  za rok 2018 , poprosili o wyjaśnienia dotyczące podstaw prawnych wypłaty dodatków: funkcyjnego, specjalnego, wózkowego, oraz dokładnego rozliczenia nagrody na Święta Bożego Narodzenia. Dodatkowo poprosiliśmy o przedstawienie dokładnych danych dotyczących średniej płacy, średniej płacy zasadniczej i zatrudnienia za 2018 r.

Zarząd nie był przygotowany do dyskusji nad rozliczeniem roku 2018. Poinformowano nas tylko o stracie Spółki za 2018 r. Oraz o pomysłach na obniżenie kosztów oraz zwiększenie kosztów. Intensywnie pracują nad  3 wariantami, które zapewnia przede wszystkim zachowanie miejsc pracy. Dyskutowano również o polityce zgodności i ewentualnym jej wpływie na EL.

Strona związkowa złożyła propozycję podwyższenia średniej płacy o 950 zł. i oczekiwała ustosunkowania się do niej strony pracodawcy. Zarząd nie przedstawił swojej propozycji. 

Po przerwie strona związkowa złożyła żądanie podwyższenia średniej płacy zasadniczej o 750 zł. od stycznia 2019 r. Termin realizacji żądania wyznaczono na 6 maja 2019 r. W przypadku braku realizacji żądania w wyznaczonym terminie w Enea Logistyka zaistnieje spór zbiorowy.