O przyszłości Enea Logistyka

 Data publikacji: 23/01/2020

Zgodnie z ustaleniami z dnia 5 grudnia 2019 r. Zarząd spółki Enea Operator zorganizował spotkanie tematyczne poświęcone przyszłości spółki, a przede wszystkim pracowników Enea Logistyka w Grupie Kapitałowej Enea.

W spotkaniu uczestniczył cały zarząd Enea Operatora. Główny i jedyny temat spotkania dotyczył: gospodarki magazynowej i zakupowej oraz logistyki tych procesów, oraz decyzji podjętych przez komitet sterujący optymalizacji logistyki. Potwierdziły się informacje o planowanej zmianie właścicielskiej Spółki Enea Logistyka. (do końca marca 2020 r. ma być to Spółka Operatora). Z informacji strony pracodawców wynika, że zmiana właściciela nie pociągnie za sobą skutków  społecznych, dlatego strona społeczna nie była angażowana w ten proces. Doradca zarządu Janusz Grochowskiprzedstawił 3 koncepcje dotyczące przyszłości Spółki Córki Operatora, oraz analizę poszczególnych wariantów. Od kwietnia do września 2020 r. przy udziale związków zawodowych ma zostać wybrana optymalna koncepcja  dotycząca logistki(na ten moment wydaję się to inkorporacja). Finalizacja całego procesu ma nastąpić do końca grudnia 2020 r. Zarząd podkreślił, że generalną zasadą,która im przyświeca będzie zagospodarowanie miejsc pracy z Enea Logistyka w Spółkach GK Enea.

Następne spotkanie w temacie logistyki zostanie zorganizowane w kwietniu 2020 r.