O płacach, ZUZP i stabilizacji zatrudnienia w Enea Trading

 Data publikacji: 21/02/2019

Po wielu latach walki związków zawodowych o objęcie pracowników spółki Enea Trading Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy otrzymaliśmy pismo o wszczęciu rokowań w tej sprawie z ... inicjatywy pracodawcy.

Mniejsza o ten interesujący zabieg. Ważne, że spotkaliśmy się w końcu z Zarządem między innymi i w tej ważnej sprawie.

1.Zarząd ET przedstawił propozycję włączenia dodatków do płacy zasadniczej (obszar kozienicki) Strona społeczna wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia po przedstawieniu pracownikom propozycji porozumień zmieniających.

2.Rozliczenie funduszu płac za 2018r.. Zdaniem strony związkowej przedstawione rozliczenie było niepełne. W argumentacji Zarządu dotyczących braku podstawy prawnej przedstawienia takiego rozliczenia strona społeczna wykazała brak znajomości niektórych aktów prawnych. Zarząd zobowiązał się na kolejne spotkanie przeanalizować naszą argumentacje i w przypadku jej uznania przedstawienia pełnego rozliczenia funduszu płac.

3.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enea Trading (ZUZP). Przeanalizowano propozycje Pracodawcy dotyczące wyłączeń niektórych zapisów z ZUZP mających obowiązywać w ET. Strona społeczna z częścią się zgodziła a kilka jest jeszcze do analizy. Część propozycji strony społecznej po odpowiedniej argumentacji uwzględnił również Zarząd. Na kolejne spotkanie 25 lutego pracodawca przygotuje nowa propozycję dotyczącą tabeli płac.

4 Stabilizacja zatrudnienia. Zarząd przedstawił swoją propozycję dotyczącą stabilizacji zatrudnienia odmienną od uzgodnionej na poziomie grupy w ramach Umowy Społecznej. Strona społeczna odniesie się do tych propozycji na kolejnym spotkaniu.