O koronawirusie i płacach w Enea Centrum

 Data publikacji: 25/03/2020

W Poznaniu w siedzie Enea Centrum po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce. W związku z pandemią większość strony społecznej uczestniczyła w rozmowach na zasadach wideokonferencji.

Rozpoczynając spotkanie prezes Dariusz Szymczak zapoznał wszystkich z działaniami podjętymi przez pracodawcę w celu minimalizacji zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniającym się  koronawirusem  i ogłoszonym stanem epidemii. NSZZ Solidarność przypomniała pismo z 5 marca dotyczące zabudowy przegród w Biurach Obsługi Klienta. Poprosiliśmy o informację, czy zarząd zmienił zdanie i zbuduje jednak te przegrody. Pracodawca poinformował, że ponownie przeanalizuje ten temat. Przechodząc do rozmów płacowych D. Szymczak zawnioskował do strony związkowej o weryfikację swoich oczekiwań, z poprzednich negocjacji. Przerwy i kolejne postąpienia strony związkowej nie doprowadziły do zawarcia porozumienia płacowego. Jedyne co udało się uzgodnić to wypłatę premii w wysokości 1100 zł. na Święta Wielkiej Nocy.  Uzgodniono też , że kolejne spotkanie dotyczące polityki płacowej Spółki odbędzie się 28 kwietnia 2020 r.

Podczas spotkania poruszono również temat związany z wysyłaniem Pracowników na zaległe urlopy, oraz formy w jakiej to się odbywa. Krótka dyskusja nie rozwiała wątpliwości strony społecznej. Zarząd prześle związkom zawodowym opinię prawną dotyczącą tej tematyki.