Nowe regulaminy organizacyjne Enea S.A. - opinia

 Data publikacji: 25/01/2018

Różne są trendy organizacyjne, lecz ze świecą szukać takiej organizacji jak Enea S.A. Średnio mniej niż czterech pracowników na jednego zarządzającego (dyrektora, dyrektora pionu, kierownika biura albo kierownika referatu) to swoisty rekord.

Projektów zawierających kontynuację takiego ustroju spółki nie da się traktować do końca poważnie. Stąd nasza opinia nie mogła wyglądać inaczej.

Dokument w pdf

2017_01_25_EnSA_Opinia_RPS_RJO.gif