Nie tylko o płacach w Enea Serwis

 Data publikacji: 27/02/2019

W siedzibie Enea Serwis w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego. Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w Spółce w 2019 r.

Zarząd reprezentowany był przez Prezes Zarządu Pana Sławomira Bieleckiego oraz V-ce Prezesa Piotra Bogusławskiego. Tematyka spotkania:

1. Negocjacje płacowe. Strona społęczna przedstawiła oczekiwania Pracowników dotyczące podwyżki płac zasadniczych w 2019 r. (propozycja podobna jak w Operatorze). Zarząd przedstawił rozliczenie płacowe za 2018 r. Fundusz płac został rozdysponowany w całości, ponadto w marcu 2018 roku wypłacono nagrody z funduszu nagród pozostałego z 2017 roku. Funduszu nagród 1% został wykorzystany w całości, większość tego funduszu została rozdysponowana wśród pracowników wsparcia. Wypełniając zapisy ZUZP Zarząd przystąpił do negocjacji płacowych, w celu zawarcia porozumienia płacowego na 2019 rok. Przedstawione rozliczenie funduszu płac za 2018 rok w ocenie strony społecznej jest niezbyt czytelne, poproszono o wyszczególnienie między innymi takich składników jak: płaca zasadnicza, dodatki: za staż pracy, szkodliwe, nadgodziny; w rozbiciu na Rejony. Po otrzymaniu szczegółowego rozliczenia fundusz płac za 2018 rok strony przystąpią do dalszych negocjacji płacowych.

2. Profilaktyka sanatoryjna. Uzgodniono limit skierowań do Sanatorium dla Pracowników Enea Serwis w 2019 r.-58.

3. Nominalny czas pracy w 2019 r. Zawarto stosowne uzgodnienie w tym temacie.

4. Dofinansowanie zakupu szkieł I okulatów korekcyjnych. Uzgodnienie kwoty dofinansowania do okularów korekcyjnych. Do tej pory można było rozliczyć dofinansowanie w miesiąc po decyzji lekarza. Propozycja strony związkowej to 3 miesiące od decyzji lekarza.

5.Ekwiwalent za pranie odzieży. Ustalono wysokość ekwiwalentu za pranie:- Grupa1 – 11zł, grupa 2 – 21zł, grupa 3 –42 zł. 

6.Tabela płac zasadniczych. Zostało wytłumaczone nieporozumienie w stosowaniu i błędnej tabeli.  Do środy strona społeczna ma dostać dokument do zatwierdzenia. Tabela w ES ma być tożsama z tabelą Enea Operatora. Okres dojścia do docelowej struktury wynosi dwa lata.

7.Sprawy różne. - Poruszany został problem z wybrakowaniem narzędzi i braków narzędzi do wykonywania prac w technologii PPN.-Przedstawione zostały problemy z nadgodzinami w stosunku do delegacji i indywidualnych umów o pracę. Związki odniosły się do sprawy z dezaprobatą różnego rozliczania tych zapisów. Zarząd ma zająć się tą sprawą i w porozumieniu ze związkami załatwić ten problem.-Omówione pozostały sytuacje w rejonach i problemy z którymi borykają się Pracownicy w tych komórkach. Podniesono też kwestię traktowania Enea Serwis jak spółki obcej, a nie jak siostrzanej przez Enea Operator, czy Enea Logistyka. –Dyskutowano także o dodatku brygadzistowskim i dyżurach domowych.

Następny termin spotkania będzie ustalony w trybie roboczym.