Nie tylko o płacach w Enea Centrum

 Data publikacji: 24/03/2021

Kolejną Spółką, która kontynuowała rozmowy dotyczące ustalenia polityki płacowej w 2021 r. była Enea Centrum. Ze względu na ogłoszoną pandemię rozmowy prowadzono w trybie mieszanym (zdalnie i stacjonarnie).

Spotkanie rozpoczął Prezes Dariusz Szymczak, skierował prośbę do strony związkowej o odłożenie na okres poświąteczny rozmów dotyczących podwyższenia płac zasadniczych i skupieniu się w dniu dzisiejszym na uzgodnieniu wysokości premii na Święta Wielkanocne. Po tym wstępie Prezes oddał głos nowym Członkom Zarządu- Krzysztofowi Adamkiewiczowi i Krzysztofowi Dembińskiemu , którzy w krótkich wystąpieniach przedstawili się stronie społecznej.

Po powrocie do rozmów płacowych skupiono się na negocjacjach związanych z premią Świąteczną. Kwotę podwyżki (identyczna jak u „mamusi”) uzgodniono w miarę szybko. Dłuższe negocjacje dotyczyły tego, kto ma być uprawniony do premii. Ostateczne strona pracodawcy przyjęła argumentację strony związkowej i premię otrzymają wszyscy zatrudnieni na dzień dzisiejszych uzgodnień. Wypłata nastąpi nie później niż 31 marca 2021 r.

Uzgodniono też wstępny termin kontynuacji negocjacji płacowych -15 kwiecień 2021 r.

Inne tematy poruszone na spotkaniu:

1. Porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Strona pracodawcy nawiązując do wcześniejszych rozmów wyraziła gotowość pracy nad w/w porozumieniem. Poproszono Organizacje Związkowe  o delegowanie swoich przedstawicieli do prac w zespole, który zostanie powołany do przygotowania projektu porozumienia o stosowaniu ZUZP.

2. Pandemia -praca Biur Obsługi Klienta (BOK).

W związku z częstymi zakażeniami w BOK oraz kolejnymi rekordami zachorowań w kraju , strona społeczna zaproponowała zamknięcie BOK-ów (obsługa tylko przez Internet i telefon). W odpowiedzi usłyszeliśmy, że BOK-i z licznymi przypadkami zachorowań były już zamykane. Dalsze kroki w tym zakresie związane będą z obostrzeniami jakie zapowiada rząd  od 27 marca 2021 r.

3.Kwarantanna osób pracujących na umowach „śmieciowych”.

Dostaliśmy sygnały, że Osoby takie nie zgłaszają przypadków zakażenia się Covidem  i nie poddają się testom. Powodem takiego działania jest brak świadczeń chorobowych. Pracując w naszych placówkach zarażają innych Pracowników. Strona pracodawców nie znała takich faktów- sprawdzi je.

4. Uzupełnienie rozliczenia finansowego za 2020 r.

Strona społeczna poprosiła o przesłanie następujących danych :-średnia płaca zasadnicza, średnia płaca, średnie zatrudnienie, zatrudnienie w grudniu, liczba osób zatrudnionych na umowach „śmieciowych” (innych niż umowa o pracę).

5.Zmiana nazewnictwa niektórych stanowisk.

Do strony społecznej dotarły informacje o planowanych zmianach. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zmiany takie są planowane a spowodowane są: - zmianą struktury organizacyjnej,- ujednoliceniem nazewnictwa, -ograniczeniem  liczby stanowisk i SAP-em. Pracownikom, których będzie dotyczyła zmiana zostaną wręczone Porozumienia Zmieniające. Jak nas zapewniono ujednolicenie nazewnictwa nie będzie wiązało się ze zmianą warunków pracy i płacy. Strona społeczna zarzuciła stronie pracodawcy brak odpowiedniej komunikacji w tym temacie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia Świąteczne, większość z nich dotyczyła zdrowia oraz powrotu do normalności…

K.G.