Negocjacje w Enea Pomiary

 Data publikacji: 7/05/2020

Zgodnie z postanowieniem z ostatniego spotkania płacowego o kontynuacji tych rozmów w maju, doszło do spotkania stron celem ustalenia polityki płacowej w br.

Spotkanie oczywiście odbyło się za pomocą wideo-konferencji co znacznie utrudniło komunikacje.
Sytuacje ekonomiczną spółki omówił prezes Aleksander Wilski.
Poinformował stronę społeczną iż w dalszym ciągu spółka ponosi straty wynikające między innymi z wstrzymanej windykacji oraz wykonywanej w ograniczonym zakresie wymiany legalizacyjnej liczników.
Poinformował stronę społeczną, że wobec niezależnych czynników od Zarządu, spółka nie jest wstanie wygenerować funduszy które mógłby przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń czy nawet jednorazową nagrodę która byłaby rekompensatą za brak wzrostu wynagrodzeń.
Zarząd Spółki zaproponował kolejne spotkanie za ok. 1 miesiąc i ustalenie wysokości rekompensaty dla pracowników zależnie od sytuacji finansowej ENEA Pomiary po 5 miesiącach br.
Omówiono jeszcze sprawę uporządkowania pod względem formalnoprawnym ZUZP i niewykorzystanych przez pracowników zaległych urlopów.


Strony ustaliły kolejne spotkanie na dzień 15 czerwca 2020 na godz. 9.00.