Negocjacje płacowe w Enea Serwis

 Data publikacji: 8/03/2021

Spotkanie rozpoczął Prezes Ireneusz Rogowski od przedstawienia skromnego rozliczania funduszu płac i zatrudnienia za 2020 rok. W założeniach i wytycznych jakie otrzymali od właściciela czyli Enea S.A. na ten rok nie jest planowany wzrost funduszu płac i poziom zatrudnienia.

Strona społeczna zwróciła uwagę, że najpierw powinniśmy rozmawiać o wyrównaniu podwyżki płac za zeszły rok (w porównaniu do Operatora) . Dopiero po tym wyrównaniu powinniśmy rozmawiać o wzroście wynagrodzenia na 2021 rok. Jednocześnie strona społeczna zwróciła uwagę , że zarząd przy tak dobrych wynikach mógł w m-cu grudniu wyrównać te płace.

Odnosząc się do powyższego prezes Rogowski  oświadczył iż decyzje o wyrównaniu płac za 2020 rok nie leżą w jego gestii tylko zarządu Enea S.A.

Strona społeczna stoi na stanowisku, iż tak dalece idąca ingerencja ze strony właściciela jest nie na miejscu i pozbawia Zarząd decyzyjności. Wszystkie organizacje przychyliły się do przytoczonej argumentacji.

Prezes Rogowski poinformował, że dzisiaj nie może zaproponować wzrostu płac bez minimalizacji zatrudnienia. Wobec powyższego przedstawiliśmy nasze oczekiwanie wzrostu płac w ES  które jest na poziomie takim samym jak we wszystkich spółkach, plus  wyrównanie za zeszły rok.

W sprawach różnych została jeszcze poruszona kwestia dofinansowania do okularów i tu uzyskaliśmy pozytywną reakcję pracodawcy - dofinansowanie wyniesie 245 zł (wyżej niż w Operatorze).

Podnieśliśmy również temat  wzrostu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i tu niestety pracodawca nie był przygotowany do tej rozmowy wobec czego przełożyliśmy ten temat na kolejne spotkanie które odbędzie się po negocjacjach w ESA.

Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

K.G.