Negocjacje płacowe w Enea S.A.

 Data publikacji: 24/02/2021

Drugie wezwanie do podjęcia negocjacji poskutkowało - kluczowa Spółka  Grupy Kapitałowej (GK)-  Enea S.A. zaprosiła Stronę Społeczną do rozpoczęcia rozmów i negocjacji, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce w 2021 r. Ze względu na restrykcje narzucane przez zespół medyczny z którym współpracuj rząd RP, strona związkowa mogła uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie w formie wideo-konferencji.

W dwóch kolejnych wezwaniach  do rozpoczęcia negocjacji prosiliśmy o przesłanie przed spotkaniem rozliczenia funduszu płac za 2020 r. Niestety stosowną prezentację  przedstawiono nam dopiero na spotkaniu. Zaprezentowała i  omówiła ją  przedstawiła Dyr. Aneta Pelczarska.  Dowiedzieliśmy się jak wyglądały w 2020 r. poszczególne składniki płacowe, w tym również: średnia płaca i średnia płaca zasadnicza w Enea S.A.  Poznaliśmy też jak wyglądają płace w Enea S.A. w porównywano do wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Chyba miało to na celu  ewentualne zmniejszenie oczekiwań Pracowników. Na gorąco komentując przedstawiony materiał, strona społeczna z dezaprobatą przyjęła informację o sporej kwocie  wydatkowanej na premie, mimo braku od kilku lat uzgodnionego regulaminu premiowania.

Następnie Prezes Paweł Szczeszek zabrał głos i podkreślił, że czeka nas bardzo ciężki rok związany z reformą Polskiej Energetyki. Po tym krótkim wstępie Prezes przedstawił propozycję płacową: -mimo bardzo trudnego roku Zarząd nie proponuje zwolnień ani obniżek wynagrodzeń,  za to proponuje solidarnie w całej GK nie wprowadzać podwyżek płac zasadniczych.

Przedstawiciele Pracowników podkreślili, że podobne wywody o zlej sytuacji słyszymy  co roku przy okazji negocjacji podwyżek płac. Wywiązała się dyskusja na temat celowości obecnej polityki energetycznej. Zarząd podkreślił, że na tą politykę nie ma wpływu (opłaty za CO 2, współpraca z instytucjami finansowymi- ślad węglowy). Podkreśliliśmy, że żeby Pracownicy nie tracili na wynagrodzeniach, to muszą dostać podwyżkę adekwatną do prognozowanej inflacji na ten rok. Następnie przedstawiciele NSZZ Solidarność przedstawili konkretną propozycję podwyżek płac zasadniczych.

Zarząd  na spotkaniu nie ustosunkował się  do naszej propozycji, stwierdził, że jest to pierwsza tura negocjacji , i na kolejnym spotkaniu, które ma się odbyć 15 lub 17 marca 2021 r. przedstawi nam skutki złożonej przez nas propozycji. Padła jeszcze sugestia żeby nie angażować się w podwyżki płac zasadniczych, a w zamian za to wypłacić  jednorazowe premie.
Idąc tym tropem Strona Społeczna zapytała o ewentualną premię na Święta Wielkanocne. Prezes P. Szczeszek stwierdził, że na kolejnej turze negocjacji w połowie marca będzie gotów rozmawiać, miedzy innymi na ten temat.
 
Strona społeczna poprosiła jeszcze o informację w sprawie przyszłości GK Enea w świetle przyjętej przez rząd Polityki Energetycznej Państwa do 2040. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że aktualnie trwają jeszcze prace koncepcyjne i ostateczny kształt GK Enea nie jest jeszcze znany.

K.G.