Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

 Data publikacji: 16/02/2021

Pierwszą Spółką z GK Enea, która odpowiedziała na nasze wezwanie do negocjacji placowych, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w 2021 r jest Spółka Enea Pomiary. Ze względu na oficjalną sytuację epidemiczną, rozmowy toczyły się w trybie mieszanym (stacjonarnym i wedeokonferencyjnym).

Zgodnie z naszym wezwaniem jeszcze przed spotkaniem dostaliśmy również rozliczenie funduszu wynagrodzeń za 2020 w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe.

Prezes Aleksander Wilski przywitał wszystkich oraz przedstawił  oraz omówił prezentację obrazującą rozliczenie finansowe spółki za 2020 r. Wywiązała się dyskusja dotycząca metodologii liczenia średniej płacy w Spółce.

Po tym wstępnie prezes oddał głos stronie społecznej celem wyartykułowania oczekiwań płacowych w 2021 r. Przedstawiciele NSZZ Solidarność przedstawili swoją propozycję.

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że strona pracodawcy nie jest jeszcze gotowa podać swojej propozycji.

Na tym zakończono pierwszą turę negocjacji w Enea Pomiary. Terminu drugiej tury  nie uzgodniono, zależeć on będzie głównie od postępu negocjacji w innych Spółkach GK Enea, szczególnie w Enea S.A.

Strona społeczna korzystając z okazji spotkania poruszyła też inne tematy:

1.Informacja o wysokości posiłków regeneracyjnych na ten sezon. Strona pracodawcy poinformowała o wzroście ich wartości  o inflację z 2020 r ( 3,4 %). Ich wysokość wynosi aktualnie 15 zł.

2.Wysokość dofinasowania do okularów korygujących wzrok. Kwota dofinansowania wzrosła o współczynnik inflacji j/w i wynosi w 2021 -okulary-243,29 zł , szkła-162,9 zł.

3.Zespół ds. aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Zespół spotkał się dwa razy i pandemia zawiesiła dalsze prace. Propozycje NSZZ Solidarność zdaniem pracodawcy są zbyt daleko idące. Zarząd przedstawi swoje propozycje zmian do ZUZP.