Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

 Data publikacji: 12/11/2019

W Pieczyskach 54 Delegatów reprezentujących 3181 Członków NSZZ Solidarność uczestniczyło w Zjeździe Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea.  Przed rozpoczęciem obrad Delegaci udali się do Bydgoszczy by na cmentarzu uczcić pamięć byłych Przewodniczących z Bydgoszczy.

Obrady w Pieczyskach rozpoczęła Msza Święta, po której przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes zarządu Enea Operatora Andrzej Kojro, Członek zarządu Enea Operatora Michał Cebula, Członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Enea Serwis  Renta Dąbrowska, Członek Rady Nadzorczej Enea Pomiary Mirosław Czerwiński.

Zebranie miało charakter sprawozdawczy więc na wstępie wysłuchano sprawozdania z działalności złożonego przez Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Po krótkiej dyskusji Delegaci przyjęli oba sprawozdania. Inne tematy Zjazdu Delegatów:

1. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (KR)

W związku z rezygnacją jednego członka KR dokonano wyborów uzupełniających. W tajnych wyborach członkiem KR został wybrany Janusz Leszczyński.

2. Informacja z działalności Społecznej Inspekcji Pracy (SIP)

Po długich negocjacjach udało się uzgodnić nowy regulamin wyborów SIP. Po konsultacji w innymi organizacjami związkowymi zostanie uruchomiona procedura wyborów na nową kadencję.

3. Wystąpienia zaproszonych gości

W ramach wystąpień gości obecni mieli okazję wysłuchać:

 • Andrzeja Kojro, Prezesa Enea Operator sp. z o.o.
 • Michała Cebuli, Wiceprezesa Enea Operator sp. z o.o. ds. Pracowniczych,
 • Mariusza Pliszki, członka RN Enea S.A.,
 • Piotra Bogusławskiego, Wiceprezesa Zarządu Enea Serwis sp. z o.o. ds. Pracowniczych,
 • Renaty Dąbrowskiej, członka RN Enea Serwis,
 • Mirosława Czerwińskiego, członka RN Enea Pomiary.

4. Sprawy różne

W ramach spraw różnych Delegaci poruszyli następujące tematy:

 • politykę zgodności w Operatorze,
 • negocjacji płacowych na 2020 r. i ewentualnej premii na Boże Narodzenie,
 • standaryzacji i etatyzacji,
 • umów gazowych,
 • przestarzałym taborze samochodowym.

4. Uchwały i stanowiska.

Delegaci przyjęli stanowisko w sprawie uprawnień zawodowych energetyków, oraz uchwałę w sprawie przywrócenia dodatku za prowadzenie samochodu służbowego.

Po zakończeniu Zjazdu Delegatów zebrała się Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea. Stosowną uchwałą upoważniono dwóch członków Prezydium do podpisania protokołu dodatkowego do ZUZP Enea związanego z przyjęciem nowej tabeli płac zasadniczych w Enea Centrum. Kwestia zmian w Departamencie Pomiarów w Operatorze będzie podlegać jeszcze dalszym konsultacjom.