Mediacje w Enea Centrum

 Data publikacji: 11/06/2019

W Poznaniu  odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne w Enea Centrum. Było to czwarte spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe złożone 29 kwietnia 2019 r.  Podczas rokowań zarząd EC był reprezentowany przez prezesa Sławomira Jankiewicza oraz  i vice prezesa Dariusza Szymczaka.

Strona pracodawcy pozostała przy swojej propozycji z 4 czerwca 2019 r. -120 zł.  średnio do płacy zasadniczej od czerwca 2019 r. i jednorazowa wypłata w kwocie 200 zł.  Brak postąpienia zdaniem prez. S. Jankiewicza wynika ze zbyt dużej rozbieżności zaproponowanych kwot podwyżek. Wobec braku postąpienia strony pracodawcy strona społeczna pozostała również przy swojej propozycji: 600 zł podwyżki płacy zasadniczej od maja 2019  plus 1000 zł jako premię  jednorazową.

Wobec braku postępu w propozycjach stron, prezes S. Jankiewicz zaproponował uzgodnienia mediatora. Padła propozycja żeby został nim Jacek Męcina, który będzie mediował w sporach zbiorowych w Enea S.A. i Enea Operatorze. Pracodawca poprosił o przedstawienie innych propozycji. Strona społeczna zaproponowała trzech mediatorów z listy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Po przerwie strona pracodawcy wybrała  na mediatora Olafa Wiśniewskiego.

Zarząd Enea Centrum nie zgodził się pokryć kosztów mediacji. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych koszty mediacji pokryją wspólnie strony sporu. Powyższe ustalenia zawarto w protokole ze spotkania.

Inne tematy poruszone podczas spotkania:

-Szkolenia miękkie połączone z integracją. Na temat celowości wydatkowania pieniędzy na takie szkolenia dyskutowano na ostatnim spotkaniu. Informacje przekazywane od pracowników uczestniczących w tych spotkaniach nie napawają optymizmem. W negatywnym świetle przedstawiana jest rola związków zawodowych w GK Enea.  Podnoszony jest temat ekwiwalentu pieniężnego za ręcznik, herbatę, mydło…Temat wałkowany wielokrotnie nie z winy związków dalej jest nie załatwiony- nie dostaliśmy propozycji ekwiwalentu, mimo obietnic złożonych na spotkaniu 15 maja 2019.

-Informacja o ruchach płacowych dokonanych pomimo toczących się rokowań. Do dnia dzisiejszego mimo pisemnych wystąpień organizacji związkowych nie dostaliśmy w tym temacie żadnej informacji. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że temat aktualnie jest rozpatrywany. Do końca tygodnia mamy dostać przedmiotowy materiał.

-Tabela płac zasadniczych w EC. Dalej funkcjonuje stara tabela z 2012. Na spotkaniu 17 maja 2019 r. przekazano nam, że do czasu podpisania porozumienia płacowego w EC zespół tematyczny nie spotka się. Zdaniem strony społecznej brak porozumienia płacowego nie powinno blokować prac zespołu, którego celem jest opracowanie nowej tabeli płac zasadniczych w EC. Wystąpiliśmy o wyznaczenie terminu spotkania.