Kontynuacja rozmów płacowych w Enea Serwis

 Data publikacji: 22/03/2021

W Enea Serwis odbyło się drugie spotkanie w zakresie ustalenia polityki płacowej Spółki w 2021r. Ze względu na obostrzenie sanitarne związane z ogłoszoną pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się na zasadzie wideo-konferencji.

Rozpoczynając spotkanie Prezes Ireneusz Rogowski poprosił żeby rokowania płacowe dotyczące podwyższenia płac zasadniczych  odłożyć na termin poświąteczny, a w dniu dzisiejszym uzgodnić wysokość nagrody na Święta Wielkanocne. Po krótkich negocjacjach ustalono wysokość nagrody identyczną jak w Enea S.A. Nagroda będzie przysługiwała wszystkim zatrudnionym na dzień dzisiejszy i pozostającym w zatrudnieniu w dniu wypłaty-26 marzec 2021 r. (proporcjonalnie do etatu).

Inne tematy poruszone na spotkaniu:

1. Nowa tabela płac zasadniczych na 2021 r.

Wcześniejsze porozumienia dotyczące dojścia do tabeli płac zasadniczych z Operatora kilkuroczny okres dojścia do tej tabeli. W 2021 miała obowiązywać nowa tabela, z wyższymi widełkami płac. Czy strona pracodawcy dokonała niezbędnych przeszeregowań w celu dopasowania Pracowników do swoich kategorii zaszeregowania? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że  jeszcze tego nie zrobiono. Na następnym spotkaniu płacowym stronie związkowej zostaną przedstawiona analiza, ilu Pracowników nie mieści się w swoich kategoriach i ile będzie kosztować dopasowanie do kategorii.

2.Ekwiwalent za pranie na naprawę odzieży roboczej.

Na ostatnim spotkaniu strona pracodawcy nie była w stanie zaproponować nowej wysokości ekwiwalentu. Czy dzisiaj możemy poznać tą wysokość. Temat ponownie przesunięty na następne spotkanie.

3. Pandemia przestrzeganie obostrzeń.

Prezes J. Rogowski zaapelował do wszystkich o przestrzeganie zarządzeń i zaleceń związanych z przestrzeganiem rygorów sanitarnych w czasie  pandemii. Podkreślił, że w tym temacie przewidywane są kontrole.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wideokonferencji w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi złożyli sobie życzenia.

K.G.