Kontynuacja rozmów płacowych w Enea S.A.

 Data publikacji: 17/03/2021

W Enea S.A. odbyła się kolejna tura rozmów płacowych , których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej Spółki w 2021 r. Negocjacje ze względu na ogłoszony stan pandemii odbyły się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). Większość strony społecznej uczestniczyła  w spotkaniu w formie wideo-konferencji.

Rozpoczynając negocjacje Prezes P. Szczeszek poprosił o kontynuację negocjacji dotyczących podwyżek płac zasadniczych po zamknięciu pierwszego kwartału. Zarząd uwzględniając niepisaną tradycję z lat poprzednich zaproponował żeby podczas dzisiejszych rozmów skupić się na uzgodnieniu wysokości Nagrody na Święta Wielkanocne. Strona związkowa zgodziła się z taką propozycją Zarządu.

Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji wysokości nagrody przedstawiciele MZZP GK Enea ponownie zgłosili temat wotum nieufności dla jednego z Dyrektorów. Na prośbę Zarządu przedstawiono zarzuty pod adresem Dyrektora. Po ich wysłuchaniu Zarząd stwierdził, że odniesie się do nich, w terminie późniejszym.

Następnie powrócono do uzgodnienia wysokości nagrody Świątecznej. Zarząd zaproponował żeby wysokość nagrody była jednakowa w Spółkach GK Enea. Strona związkowa zgodziła się z tą propozycją.  Po niezbyt długich negocjacjach strony uzgodniły  taką samą wysokość nagrody w Enea S.A. jak w 2020 r. Jej wypłata nastąpi bez zbędnej zwłoki ( w przyszłym tygodniu). Taka sama wysokość nagrody będzie rekomendowana pozostałym Zarządom GK Enea. Uzgodniono, że kolejna tura negocjacji odbędzie się w drugim tygodniu po Świętach Wielkanocnych. Na tym zakończono ten etap negocjacji. Strona społeczna liczy, że w kwietniu uda się uzgodnić kompromisowe rozwiązanie.

Korzystając z okazji spotkania z Zarządem najważniejszej Spółki GK Enea, strona społeczna poruszyła też inne tematy:

1.Transformacja Energetyczna- czy znamy już plany ministerstwa w stosunku do GK Enea ? Prezes oświadczył, że cały czas czekają na decyzje właściciela. Na ten moment nie są one jeszcze znane. Wywiązała się dyskusja na temat kierunków zmian zawartych w Polityce Energetycznej Państwa do 2040 r. Zdaniem strony społecznej kierunek wygaszania energetyki opartej na węglu zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Bezkrytyczne przyjmowanie decyzji urzędników Unii Europejskiej prędzej czy później skończy się blackoutem. Przykłady mamy już w Szwecji i Niemczech gdzie w lutym tego roku zabrakło energii z OZE i w celu ratowania systemów energetycznych posiłkowano się „czarną energią” jak nazywają ją eko-terroryści. Energia z OZE jest zdecydowanie droższa, czego przykład mamy w tym roku- wzrost cen energii o około 10 %. W tatach następnych też czekają nas znaczące podwyżki. Odbije się to na budżetach domowych Polaków i całej gospodarce. Trzeba o tym głośno mówić i informować o tym opinię publiczną, której podawany jest jednostronny przekaz o zaletach energii pochodzącej z OZE. Bardzo negatywnie strona związkowa ocenia dialog w sektorze energetycznym prowadzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Rozmawia się praktycznie tylko z branżą wydobywczą. Jeżeli zostanie przyjęta chora transformacja energetyczna skutki społeczne dotkną nie tylko górników. Na razie ewentualne protesty blokowane są przez pandemię, ale nawet ona nas nie powstrzyma jeżeli w procesie transformacji nie zostaną odpowiednio zabezpieczone interesy energetyków.  Strona społeczna poprosiła Zarząd o przekazanie tych uwag do MSP.

2. Wynagrodzenia  kadry zarządzającej w Enea S.A. Poprzednie Zarządy doprowadziły do patologii - zasady wynagradzania kadry zrządzającej niezgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) Mimo kontroli Państwowej Inspekcji Pracy  zakończonej w 2019 r. i wystąpieniem o usunięcie nieprawidłowości,  do dnia dzisiejszego nie przywrócono stanu zgodnego z prawem. Obecny  Zarząd  wcześniej został o tym poinformowany i poproszony o interwencję w tym temacie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że rozważane jest zaproponowanie osobom zatrudnianym niezgodnie z zasadami zawartymi w ZUZP  przejście na kontrakty, ale decyzje jeszcze nie zapadły.

K.G.