Kontrola PIP w ENEA Centrum

 Data publikacji: 10/02/2015

W jednej ze spółek GK ENEA, ENEA Centrum Sp. z o.o., trwa obecnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy zainteresowała się działaniami Zarządu ENEA Centrum, które to działania noszą znamiona łamiących prawo pracy. Uważnie śledzimy postępy kontroli inspektorów, ponieważ spółka ta, posiadając już dużo ponad 1000 pracowników, stanowi ważny element na pracowniczej mapie GK ENEA. W szczególności prawidłowe jej funkcjonowanie, zarówno w sferze poszanowania diaogu społecznego, przestrzegania praw pracowniczych jak też i w zakresie dobrej organizacji pracy, znacząco  rzutuje na atmosferę i sprawność funkcjonowaina całej GK ENEA.