Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Enea Centrum

 Data publikacji: 3/09/2019

Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych oraz Zakładowej Inspekcji Pracy z Panią Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu Joanną Markiewicz, która rozpoczyna właśnie kontrolę w spółce Enea Centrum.

Pani Joanna poinformowała nas, że rozpoczyna kontrolę w Spółce Enea Centrum dotyczącą prawidłowości rozwiązania umów o pracę z losowo wybranymi 5. zwolnionymi w 2019 r. Pracownikami. Dodatkowo Pani Inspektor przeprowadzi kontrolę wykonania środków prawnych zastosowanych podczas poprzedniej kontroli z lutego 2018 r.

Strona społeczna zasugerowała rozszerzenie zakresu kontroli o sprawy związane z zasadami wynagradzania zawartymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz z zawartymi porozumieniami płacowymi.

Pani Joanna oświadczyła, że jeżeli tylko czas pozwoli, postara się dokonać kontroli również w tym zakresie.