Koniec sporu płacowego w Enea S.A. !

 Data publikacji: 3/07/2019

W dniu 2 lipca 2019 roku Zarząd Enea S.A. podpisał wynegocjowane dzień wcześniej Porozumienie Kończące Spór Zbiorowy. Nie zostało zawarte porozumienie o przeliczeniu tabeli płac w spółce o 5% w górę - wrócimy do tego tematu przy okazji najbliższych rozmów o zmianach w ZUZP Enea.

Czas na kolejne spółki GK Enea!

Wciąż aktualne są niestety pozostałe postulaty naszej petycji przekazanej Zarządowi Enea S.A. podczas pikiety 26 czerwca 2019 roku.