Koniec negocjacji płacowych w Enea Centrum

 Data publikacji: 18/11/2020

W Enea Centrum kontynuowano rozmowy, których celem było zakończenie negocjacji płacowych w 2020 r.

Po dwugodzinnych negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie, które zawiera dwa parametry: - podwyżka płacy zasadniczej od grudnia 2020 r. oraz wypłata premii Świątecznej najpóźniej do 15 grudnia 2020 r. Po akcji przeszeregowań pracodawca przedstawi stronie społecznej rozliczenie przyznanych podwyżek z podziałem na obszary kadrowe. 

Korzystając z okazji spotkania z zarządem strona społeczna powróciła do  temat sygnalizowanego podczas spotkania  6 czerwca 2020 r.Praca zdalna w domu a wypadek w pracy. Pracodawca zaciągnął informacji w ZUS-ie i PIP-ie dotyczącej uznawania  jako wypadek  przy pracy zdarzeń występujących w domu podczas pracy zdalnej. Według informacji uzyskanych od tych dwóch instytucji wypadki takie będą traktowane jako wypadek przy pracy.

Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.