Koniec czy nowy początek sporu w Enea S.A. ?

 Data publikacji: 2/07/2019

Efektem manifestacji przed siedzibą Zarządu Enea S.A. w środę 26 czerwca 2019 r. była propozycja spotkania się ze Stroną Społeczną w poniedziałek 1 lipca 2019 roku. Jesteśmy po spotkaniu i....

I właściwie wciąż czekamy na jego ostateczne efekty. Ale do rzeczy.

Zarząd Enea S.A. reprezentowany był przez członka Zarządu Enea S.A. ds. korporacyjnych Zbigniewa Piętkę, któremu towarzyszył jego bliski współpracownik Bogdan Klepas, przedstawicielka Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz radca prawny. Pojawiał się także Bogumił Kanik, doradzający Zarządowi w sprawach społecznych, choć jego obecność nacechowana była długimi przerwami - realizował inne ważne zadania dla Zarządu Enea.

rozmowy_01072019.jpg

fot: Prezes Piętka ze swoim bliskim współpracownikiem Bogdanem Klepasem.
 

Spotkanie rozpoczęło się planowo o godz. 10:00.

Na wstępie  podsumowano stanowiska stron zawarte we wcześniejszych rokowaniach. Następnie rozpoczęły się negocjacje. Po 4 godzinach negocjacji i daleko idących ustępstwach strony społecznej wydawało się, że doszło do zawarcia porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy w Enea S.A.: wzrost płacy zasadniczej o 300 zł na etat obligatoryjnie od sierpnia 2019 r. oraz 1000 zł brutto  jednorazowo wypłacone jeszcze w lipcu 2019 roku. Zgodzono się także przeliczyć obowiązującą w Enea S.A. tabelę płac jednolicie o 5% w górę (wskaźnik W=105%).

Został sformułowany akceptowalny dla wszystkich stron dokument Porozumienia kończącego spór zbiorowy, Notatka z przebiegu spotkania. oraz Porozumienie dotyczące przeliczenia tabeli płac. I się zaczęło...

Następne 4 godziny Strona Społeczna oczekiwała na decyzję strony Pracodawcy, czy podpisze wynegocjowane dokumenty, czy też może jednak ich nie podpisze. Około godz. 17.00 przedstawiciele związków zawodowych, zniecierpliwieni powstałą sytuacją, udali się do gabinetów Zarządu Enea S.A. Efektem tej decyzji było spotkanie z Prezesem Mirosławem Kowalikiem. Ze strony Prezesa pojawiły się różne argumenty przeciwko Porozumieniu, głównie dotyczące innych spółek GK Enea oraz sposobu rozdziału wynegocjowanej podwyżki. W szczególności pojawiła się ze strony Prezesa obawa, że Strona Społeczna będzie dążyć do powielenia porozumienia o dokładnie tej samej treści jak wynegocjowane tego dnia w Enea S.A. we wszystkich innych spółkach GK Enea. A każda ze spółek ma nieco odmienne potrzeby oraz możliwości finansowe. Strona Społeczna przypomniała, że nigdy porozumienia płacowe w spółkach GK Enea nie były identyczne, choć jednocześnie przyznała, że będzie dążyć do tego, aby pracownicy żadnej ze spółek nie byli finansowo pokrzywdzeni w kwestii tegorocznej podwyżki płacy zasadniczej.

Ostatecznie Prezes Mirosław Kowalik oświadczył, że dla podpisania wynegocjowanego Porozumienia konieczne jest jego przeprocedowanie podczas posiedzenia całego Zarządu Enea S.A., które planowane jest na dzień 2 lipca 2019 roku, czyli nazajutrz po dniu spotkania. Wobec tego, aby w przypadku pozytywnej decyzji Zarządu nie wydłużać procesu podpisania porozumienia (konieczność ponownego pojawienia się wszystkich stron), Strona Społeczna zdecydowała się podpisać uzgodnione wcześniej dokumenty i oddać je do decyzji Zarządu Enea S.A. z tym jedynym zastrzeżeniem, że podpisy związków zawodowych dotyczą wszystkich dokumentów jako kompletu i tracą ważność w przypadku zanegowania przez Zarząd Enea S.A. któregokolwiek z nich.

Dlatego właśnie spotkanie odbyło się, wszystko zostało wynegocjowane pomyślnie, ale wciąż czekamy na ostateczne jego efekty i nie możemy dokonać jego  jednoznacznej oceny.

Co będzie jeśli Zarząd Enea S.A. nie podpisze uzgodnionych dokumentów ?