Wideokonferencja w Enei Centrum

 Data publikacji: 24/03/2021

W dniu 24.03.2021 r., w trybie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Centrum, po raz pierwszy w nowym składzie Zarządu. Pracodawcę reprezentowali: Dariusz Szymczak - Prezes Zarządu, Krzysztof Dembiński - Członek Zarządu ds. Finansowych oraz Krzysztof Adamkiewicz - Członek Zarządu ds. Operacyjnych.

Prezes Szymczak oznajmił, że jedyne, co może dziś ustalić, to wypłata 1000 zł brutto na święta, z płatnością do 31 marca dla wszystkich zatrudnionych na 24.03.2021 r. Kolejne spotkanie płacowe odbędzie się w drugiej połowie kwietnia.

W sprawach różnych podjęto kwestię osób pracujących na umowach zlecenie, które na kwarantannie pozostają bez świadczeń chorobowych (takich, jakie obejmują pracowników zatrudnionych na umowę o pracę), przez co nie zgłaszają takich zdarzeń.

Następnie strona związkowa podniosła ważny temat zamknięcia BOK w sytuacji trzeciej fali pandemii. Zarząd na dziś dzień nie ustosunkował się do tego, oczekuje bowiem na rozwój sytuacji, wprowadzenie obostrzeń ogólnopolskich.