Widekonferencja ws. projektu PUZP dla branży energetycznej

 Data publikacji: 26/04/2021

W dniach 22-23.04.2021 r. w związku z pandemią, po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyły się rokowania, mające na celu wynegocjowanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele poszczególnych Grup Energetycznych zrzeszeni w Związku Pracodawców Energetyki Polskiej oraz przedstawiciele Strony Społecznej, reprezentujący poszczególne centrale związkowe.

Podczas konferencji doprecyzowano zasady procedowania zespołów negocjacyjnych, harmonogram spotkań, partycypację w kosztach, doradztwo prawne dla potrzeb negocjacji PUZP.
Następnie przystąpiono do negocjowania poszczególnych zapisów projektu PUZP. Wstępnie przedyskutowano Art. 1 Strony Układu, Art. 2 Funkcje Układu oraz Art. 3 Zakres podmiotowy Układu, Art. 4 Korzystność Układu i Art. 5 Relacja z Kodeksem Pracy, zabezpieczenie praw pracowniczych.
Sformułowania, które budziły wątpliwości odnotowano, zostaną przeanalizowane na następne spotkanie.
Termin kolejnego posiedzenia zespołów negocjacyjnych ustalono wstępnie na 27-28 maja 2021 r.

Obraz1.png

Obraz3.png

Obraz2.png