Spotkanie ws. zmian do preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej

 Data publikacji: 28/07/2020

W dniu 27 lipca br., w Poznaniu, odbyło się spotkanie Stron uzgadniających preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej ws. organizowania wycieczek i grupowych wyjazdów turystycznych.
Na wstępie otrzymaliśmy informację, że do Administratora WSD wpłynęły 44 wnioski od organizatorów o dofinansowanie do grupowych wyjazdów. Kolejno przedstawiono opinie poszczególnych organizacji związkowych w przedmiotowym temacie. Nie ma jednakowego stanowiska Strony Społecznej ws. organizowania wycieczek w okresie pandemii. 

Poinformowano nas także, że pracodawcy z Grupy Kapitałowej Enea nie widzą możliwości dofinansowania grupowych wyjazdów i imprez sportowo rekreacyjnych z uwagi na zagrożenie przerwania ciągłości pracy w firmie. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" podkreślali, że pomimo pandemii są organizowane kolonie i obozy dla dzieci, jak również jest realizowana indywidualna działalność rekreacyjna i nie ma obawy o masowe zarażenie na tak wielką skalę. Obostrzenia związane z pandemią w całym kraju stopniowo są łagodzone. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych mimo wszystko organizują wyjazdy grupowe i korzystają z dofinansowania indywidualnego. Polityka państwa zmierza do odmrażania gospodarki, w tym również działalności turystycznej (bon wakacyjny na dzieci - 500 zł), natomiast nam proponuje się zamrożenie dofinansowań z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ostatecznie Strona Pracodawcy przygotowała porozumienie zmieniające, aby powstrzymać organizowanie wyjazdów turystycznych i działalności zbiorowej. NSZZ "Solidarność" jest przeciwna podpisywaniu porozumienia zmieniającego preliminarz. Pozostałe organizacje podpisały porozumienie.