Spotkanie ws. Preliminarza na 2022 r.

 Data publikacji: 13/01/2022

W dniu 13 stycznia br. odbyło się spotkanie Strony Społecznej z Administratorem Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea ws. Preliminarza WDS na 2022 r. Większość zmian zaproponowanych przez Stronę została zaakceptowana.

W przyszłym roku wzrośnie kwota odpisu o ok. 7%.
Zmienią się progi dochodowe:
Dochód brutto na jednego członka rodziny w 2021 r. (zł)
do 35.000
powyżej 35.000 do 45.000
powyżej 45.000 do 55000
powyżej 55.000 do 70.000
powyżej 70.000
Ponadto ustalono wysokość świadczenia okolicznościowego wg tabeli.

wds.png
Kolejne spotkanie zaplanowano na II połowę lutego 2022 r.