Spotkanie płacowe w Enei SA

 Data publikacji: 16/03/2021

W dniu 16.03.2021 r., w trybie mieszanym odbyło się spotkanie w Enei SA. Pracodawcę reprezentowali: Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu, Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Rafał Mucha - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Marcin Pawlicki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, a także Aneta Pelczarska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Justyna Tomczyk - Dyrektor Pionu Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych. 

Prezes Szczeszek na wstępie poprosił, aby rozmowy o wzroście wynagrodzeń przesunąć jeszcze o miesiąc, do chwili otrzymania sprawozdań finansowych. Rozmowy dotyczyły więc wypłaty świadczenia na święta wielkanocne. Strona Społeczna zwróciła uwagę, że nadal nie otrzymała informacji o uwagach, które wnosiła do notatki z poprzedniego posiedzenia. Zgodnie z prośbą Prezesa temat ten zostanie poruszony na kolejnym spotkaniu.
Poproszono, aby Prezes odniósł się do informacji, iż to Enea S.A. dyktuje wysokość podwyżki w poszczególnych spółkach. Odpowiedziano, że pośrednio Zarząd Enea S.A. odpowiada za finanse poszczególnych spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
Powracając jednak do świadczenia świątecznego, stwierdził, że nagroda świąteczna powinna być w jednakowej kwocie.
Po długiej dyskusji uzgodniono 1000 zł brutto na etat dla zatrudnionych na dzień uzgodnienia, na co Strona Społeczna przystała.