Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

 Data publikacji: 1/09/2020

MOZ, 27-28.8 (5).jpgW dniach 27-28.08.2020 r., w Szczecinie, odbyło się, pierwsze w okresie pandemii, stacjonarne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W spotkaniu uczestniczyli również Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu Enei Operator ds. Pracowniczych oraz Mariusz Pliszka - członek Rady Nadzorczej Enei S.A. 

Przedmiotem obrad było m.in.:
-Sprawozdanie z prac Prezydium od ostatniego zebrania Komisji Międzyzakładowej. Członkowie Prezydium przedstawili relację z najważniejszych wydarzeń 2020 roku (organizacja prac Prezydium w czasie pandemii, zmiany kadrowe w GK Enea, negocjacje płacowe, Wspólna Działalność Socjalna, omówiono uchwały przyjęte drogą elektroniczną, odnowienie ubezpieczenia grupowego na życie, aktualizacja zapisów ZUZP, restrukturyzacja branży).
- Informacja z prac Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" - sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych, prace nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, powołanie Związku Pracodawców.
- Wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej Enei Serwis - podsumowano wyniki wyborów, które odbyły się maju br.
Ponadto omawiano kwestię pracy w GK Enea w okresie pandemii, wybory SIP, sytuację w Enei Centrum, karty identyfikacyjne, karty pracy, karty przekazania pojazdu, wchłonięcie Enei Logistyka i plany przejęcia Enei Serwis, 40-lecie NSZZ "Solidarność".
Na zakończenie Gerard Falgowski, w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „NAZARET” podziękował za uczestnictwo w XXXV Pielgrzymce Energetyków do Częstochowy, zapraszając na IV Pielgrzymkę Enei Operator (która odbędzie się 3 października br., w Markowicach).

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea