Odpowiedź Ministra Klimatu na Stanowisko Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej ws. Europejskiego Zielonego Ładu

 Data publikacji: 22/06/2020

Stanowisko Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej ws. Europejskiego Zielonego Ładu z dnia 24.02.2020 r. oraz pismo Ministra Klimatu Michała Kurtyki do Współprzewodniczącego Zespołu ze Strony Związków Zawodowych Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej Krzysztofa Kisielewskiego z dnia 22.04.2020 r. jako odpowiedź na przedmiotowe Stanowisko. W piśmie wskazano, że Rząd RP utrzymuje, iż konieczne jest kontynuowanie procesu transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjności, jednakże w tempie i przy użyciu takich środków, które będą dopasowane do sytuacji społeczno - gospodarczej Polski.