Negocjacje płacowe w Enei Operator

 Data publikacji: 24/08/2020

W dniu 24.08.2020 r., w Poznaniu, w siedzibie Enei Operator, odbyło się spotkanie zorganizowane na wniosek NSZZ "Solidarność", wzywające do kontynuacji rozmów płacowych, zgodnie z podpisanym wcześniej Porozumieniem płacowym. 

Pracodawcę reprezentował Zarząd w pełnym składzie: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Józef Aleszczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, a także Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Po przedstawieniu propozycji Strony społecznej: 150 zł, Zarząd poinformował, że potrzebuje czasu na analizy, by móc rzetelnie zaproponować kwotę wzrostu płac.
Ustalono kontynuację rozmów na dzień 16 września br. (z uwzględnieniem wyrównania za sierpień).
Ponadto przedmiotem rozmów było zalecenie Zarządu Enei S.A., aby wszyscy pracownicy złożyli oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej. Takie oświadczenie miałoby być załącznikiem do umów o zakazie konkurencji.
Stanowisko NSZZ "Solidarność" w przedmiotowej sprawie: "albo pracodawca będzie płacił za tego rodzaju umowy, albo w tym momencie mówimy stop rozszerzaniu tego rodzaju umów. W najlepszym razie, może to być ograniczone do kadry zarządczej N-1".
Omówiono również kwestię trwających prac nad standaryzacją i etatyzacją. Strona społeczna zgłosiła do tego projektu wiele uwag i dotychczas nikt się do nich nie odniósł.
Spotkanie zakończył temat obostrzeń wynikających z pandemii.