Informacja od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” dla Członków Związku

 Data publikacji: 3/07/2020

Informacja od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy dla Członków Związku dot. dokumentów Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: "Stanowiska w sprawie wybuchu epidemii i strategii odbudowy" oraz "Listu otwartego do liderów państw unijnych".