Komisja Międzyzakładowa obradowała w Pieczyskach

 Data publikacji: 9/11/2018

8-9 listopada 2018 roku Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea spotkali się w Pieczyskach. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście członkowie zarządów : Enea Operator Tadeusz Dachowski i Enea Serwis Piotr Bogusławski, członek Rady nadzorczej Enea Operator Marek Michalczyk oraz członkowie naszej Komisji Podzakładowej z Bydgoszczy.

Przed oficjalną częścią obrad na zaproszenie Komisji Podzakładowej z Bydgoszczy w Wierzchucinku uczestniczyliśmy we Mszy Św. wypominkowej za zmarłych działaczy NSZZ Solidarność z GK Enea (W. Delerta, B. Paszkiwicza, P. Balcerowskiego, W. Grzegorka, W.Mosiołka).

Tematy roboczej części obrad: 

1-Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM ( 12.09.2018 r. w Zielonej Górze).

2. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM.

Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

3.Umowa społeczna.

Zrelacjonowano postęp prac, a właściwie jego brak związany z negocjowaniem nowej Umowy Społecznej. Prezydium zostało zobowiązane do podjęcia zdecydowanych kroków oraz wypracowania strategii działań w przypadku dalszego przeciągania negocjacji przez stronę pracodawcy.

4.Informacja z Krajowego Zjazdu Delegatów, posiedzenia Komisji Krajowej, Krajowej Sekcji Energetyków.

Nasi przedstawiciele w tych gremiach zdali relację z najważniejszych decyzji oraz tematów jakie były poruszane na tych spotkaniach. 

5.Sytuacja w spółkach GK Enea.

  • Enea S.A.: Regulamin Pracy, rekrutacja wewnętrzna ZL-1, skarga akcjonariuszy budowa bloku w Ostrołęce,
  • Enea Operator: aktualizacja zapisów ZUZP, Pismo do URE, decentralizacji-budżety dla Oddziałów Dystrybucji, stara baza transportowa- naprawa samochodów, odprawa emerytalna),
  • Enea Centrum: Regulamin Organizacyjny, odp. na nasze pismo z dnia 8.10. 2018 r. w/s sytuacji w EC, zwolnienia lekarskie,
  • Enea Serwis: posiłki regeneracyjne, skierowania do sanatorium, tabela płac zasadniczych, rozdysponowanie podwyżek płac zasadniczych, szkolenia dla elektromonterów,
  • Enea Logistyka: brak decyzji korporacyjnych w/s przyszłości spółki, polityka antymobbingowa,
  • Enea Oświetlenie: posiłki regeneracyjne uzgodnienie, protokoły dodatkowe do Porozumienia o stosowaniu ZUZP (odprawy emerytalne, PPE),
  • Enea Pomiary: umowy z Operatorem.

6.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Plan działalności Wspólnej Działalności Socjalnej na 2019 r. - uzgodnienie  wspólnego stanowiska na negocjacje w tym temacie.

7.Wybory Rady Nadzorczej Enea S.A. (RN)

Desygnowanie kandydata KM do RN - Marek Michalczyk.

8.Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Uchwały upoważniające do podpisania zmian do umowy zmian w ZUZP dotyczących PPE.