Komisja Międzyzakładowa obradowała w Nowej Soli

 Data publikacji: 12/04/2019

W dniach 1-12.04.2019 w Nowej Soli obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea (KM).W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście - członkowie zarządu: Enea Operator - Tadeusz Dachowski, Enea Serwis - Piotr Bogusławski, nasz kandydat do Rady Nadzorczej Enea S.A. -Mariusz Pliszka oraz członek Rady Nadzorczej Enea Serwis Renata Kruber.


Rozpoczynając obrady zebrani odmówili krótką modlitwę w intencji ś.p. Marka Michalczyka.

Tematyka spotkania:

1. Protokół z ostatniego zebrania. Po odczytaniu z jedną poprawką przyjęto protokół z 17 stycznia 2019 r. z Grodziska Wielkopolskiego. 

2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania, oraz naszą korespondencję z zarządami Spółek GK Enea.

3.Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. Podsumowano wybory, które dzięki naszemu zaangażowaniu udało się zakończyć wybory w pierwszej turze. Popierani przez nas Kandydaci uzyskali wymaganą większość głosów. Czekamy na powołanie ich do RN Enea S.A. Mariusz Pliszka w imieniu wybranych podziękował za poparcie, i zadeklarował wolę dalszej współpracy.

4.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Podsumowano najważniejsze problemy z jakimi borykają się Spółki:-Enea Operator - (Polityka zgodności) – Enea Centrum (Tabela płac zasadniczych, nowy regulamin organizacyjny).Enea serwis (termin odpowiedzi na pisma Pracowników), Enea Oświetlenie (Regulamin Wyborów do Rady Nadzorczej wymaga zmian), Enea Trading (prace nad nowym ZUZP, Umowa Społeczna).

5.Wspólna Działalność Socjalna  w 2019 r. w GK Enea. (WDS) 

Omówiono zmiany przyjęte  w preliminarzu WDS, które będą obowiązywały w 2019 r.

6. Umowa Społeczna. 

Przedstawiono przebieg negocjacji, oraz najważniejsze zapisy wynegocjowanej nowej Umowy Społecznej, której uroczyste podpisanie nastąpi 12 kwietnia 2019 r. w Baranowie.

7.Negocjacje płacowe.

Omówiono przebieg negocjacji w Spółkach GK Enea. Ustalono strategię, która ma doprowadzić do podpisania satysfakcjonujących nas porozumień płacowych.

8.Desygnowanie kandydata do Rady Nadzorczej Enea Operatora (RN).

Na tą funkcję kandydowały 2 osoby: Krzysztof Gonerski i Czesław Kolterman. W tajnych wyborach jako osoba desygnowana przez NSZZ "Solidarność" Enea do RN Enea Operator wybrany został Czesław Kolterman.

9.Desygnowanie kandydata do zarządu Enea Operatora.

Na tą funkcję, która upoważni do kandydowania w wyborach do Zarządu  Enea Operator sp. z o.o. z ramienia NSZZ "Solidarność" Enea kandydowały 2 osoby: Michał Cebula i Tomasz Król. W tajnych wyborach osobą, która zostanie zgłoszona przez naszą organizację w wyborach do Zarządu został wybrany Michał Cebula.

10. Informacja z prac Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) i Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE).

Marek Boiński i Robert Jusis przekazali informacje z najważniejszych tematów jakimi zajmuje się KK i KSE.

11.Komisja z Zielonej Góry powiększona o nowych członków.

Stosowną uchwałą KM zezwoliła na przyjęcie Członków z MZGK sp. z o.o. z Nowej Soli.

12.Sprawy rożne wolne wnioski.

Poruszono temat wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w GK Enea.