Kolejna tura rokowań w Enea S.A.

 Data publikacji: 1/06/2019

W Poznaniu  po przerwie od dnia 22 maja 2019 r.  kontynuowano rokowania płacowe w Enea S.A.

Było to trzecie   spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe złożone 9 kwietnia 2019 r.  Ze strony zarządu w rokowaniach uczestniczył prezes Zbigniew Piętka, który na wstępie przedstawił uwarunkowania makro-ekonomiczne oraz złożył nową propozycję zarządu podwyższenia płacy zasadniczej od maja 2019 r. o 200 zł ( z podziałem 50 zł. obligatoryjnie, 150 uznaniowo) oraz wypłatę nagrody jednorazowej w wysokości 600 zł.  Zaproponował też kontynuację rozmów placowych we wrześniu lub październiku 2019 r. po analizie sytuacji finansowej Spółki.

Strona związkowa z dezaprobatą przyjęła nową propozycje zarządu (nie po to ogłaszaliśmy przerwę w rokowaniach  z 22 maja i nie spisywaliśmy protokołu rozbieżności). Dodatkowo opublikowane wyniki GK Enea za pierwszy kwartał 2019 r. ( lepsze od oczekiwań rynku) upoważniły nas do złożenia kontrpropozycji- podwyższenie płacy zasadniczej od maja o 600 zł. (do dalszych dyskusji pozostaje kwestia  jaka cześć tej kwoty byłaby uznaniowa) i wypłata jednorazowa w wysokości 1000 zł.

Po przerwie strona pracodawcy zaproponowała podwyższenie płacy zasadniczej od maja o 200 zł (obligatoryjnie) i wypłatę premii jednorazowej w wysokości 600 zł. kontynuowanie rozmów płacowych w trzecim kwartale 2019 r., jednocześnie zaproponowała kolejną przerwę w rokowaniach do 5 czerwca 2019 r.

Strona społeczna nie przyjęła propozycji kolejnej przerwy i zaproponowała spisanie protokołu rozbieżności.

Spisano protokół rozbieżności z w/w parametrami oraz ustalono, że do 5 czerwca 2019 r. strona związkowa zaproponuje mediatora z listy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.