KM obradowała w Przyłęsku

 Data publikacji: 21/06/2018

7 czerwca 2018 roku obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea.

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, członkowie zarządów: Enea Operator-Tadeusz Dachowski i Enea Serwis –Piotr Bogusławski. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania (24.04.2018), przystąpiono do realizacji programu zebrania.

Tematyka obrad KM:

1.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Prezydium zdali relacje z najważniejszych zdarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

2. Sprawy płacowe. Przedstawiciele poszczególnych Oddziałów Dystrybucji zdali relację z przebiegu drugiej tury podwyżek w Enea Operatorze. Negatywnie oceniono sposób realizacji porozumienia płacowego dotyczącego podziału kwoty uznaniowej. Niektórzy Dyrektorzy nie kontaktowali się z przełożonymi niższego szczebla i sami wnioskowali o przeszeregowania, kierując się sobie tylko znanymi kryteriami. Niestety po raz kolejny nie poinformowano podległych pracowników, o przyznaniu , bądź nie podwyżki indywidualnej. Mają się o tym dowiedzieć z odcinka wypłaty ?

Poza Operatorem, pozostałe spółki z GK Enea nie uruchomiły jeszcze kwot uznaniowych wynikających z zawartych porozumień płacowych.

3.Umowa społeczna. Omówiono przebieg prac związanych z zawarciem nowej umowy społecznej. Przedstawiono jej główne założenia, oraz dalszy harmonogram działań w tym temacie.

4. Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE) –posiedzenia Rady KSE. Przedstawiono wyniki wyborów władz KSE na nową kadencję (2018-2022), oraz zrelacjonowano dwa posiedzenia Rady jakie odbyły się w Nałęczowie oraz w Poznaniu.

5.Sytuacja w Spółkach GK Enea.

 Enea Operator :- Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji, kiedy dostaniemy materiał , który wypracował zespół powołany do tego celu. Odp. -Trwają jeszcze uzgodnienia na szczeblu korporacyjnym. Braki kadrowe, szczególnie na stanowiskach elektromonterów-zasygnalizowaliśmy narastający problem związany z tym tematem. -.Płacenie za pracę w nadgodzinach. Niektórzy kierownicy próbują sami interpretować zapisy ZUZP. Doprowadza to do nerwowych sytuacji na linii przełożony podwładny. W poszczególnych OD stosowane są różne zasady rozpoczęcia płacenia za nadgodziny (od momentu wezwania telefonicznego lub stawienia się w miejscu pracy). T. Dachowski zajmie się tym tematem. -Dyżury domowe. Ryczałt za pełnienie dyżuru zapisany w ZUZP oraz ewidencja czasu pracy w SAP-ie nie współgrają. System SAP doprowadził do sytuacji, że dyżur pełni się do godziny 20.00. Docierają do nas sygnały, że kwota ryczałtu jest zbyt niska .Temat ewentualnego podwyższenie kwot za pełnienie dyżuru zostanie przedstawiony podczas prac zespołu powołanego do aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. -Umowa z PZU-Zdrowie. Po podpisaniu umowy z PZU poziom świadczeń znaczącą się obniżył, widać to szczególnie przy badaniach okresowych. Dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu 5 dni jest tylko na papierze. Wszystkie przypadki niewywiązywania się z umowy przez firmę PZU można zgłaszać do T. Dachowskiego. -Uprawnienia kwalifikacyjne. Komisje egzaminacyjne w OD wydają różne zaświadczenia kwalifikacyjne (terminowe i bezterminowe). Temat do rozeznania i do ujednolicenia. –Szkolenia- jakość szkoleń znaczącą się obniża. Oszczędzanie na tej działalności jest niegodziwe. Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne.

Enea Centrum- przedstawiono tematykę związaną z konkursami ogłaszanymi z tej Spółce.

Enea Logistyka. Pracownicy w dalszym ciągu obawiają się o swoją przyszłość, brak decyzji korporacyjnych, kto ma zajmować się tą działalnością. Dwa konkursy na członków zarządu nie wyłoniły zarządu. Ogłoszono trzeci konkurs.... 

Enea Serwis- poruszono temat dodatków do wynagrodzeń niewystępujących w ZUZP.

Enea S.A. Pracodawca przedstawił propozycję nowej treści załącznika nr 3 do ZUZP, ponowna niezrozumiała próba umieszczenia treści wyliczonej tabeli płac bezpośrednio w ZUZP. Dostaliśmy sygnały o obserwowanym nie do końca zrozumiałym szybkim wzroście zatrudnienia. W dalszym ciągu brak informacji o usunięciu nieprawidłowości wykazanych przez kontrolę PIP. Nowa procedura rekrutacji wewnętrznej-wnieśliśmy uwagi, czekamy na odzew strony pracodawcy.

 

6. Ustalono termin następnego zebrania-2-3.08.2018 r. Września.