Enea Serwis - nie tylko o premii świątecznej

 Data publikacji: 7/12/2018

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w spółce Enea Serwis.

Tematy poruszane podczas spotkania:

1. Nagroda na Święta Bożego Narodzenia. 

Prezes Sławomir Bielecki poinformował zebranych, że zarząd ES podjął decyzję o wypłacie 10.12.2018 r. nagrody w wysokości 850 zł. Strona społeczna podkreśliła, że oczekiwania były znacznie większe.


2.Tematy płacowe.

Zarząd przedstawił podsumowanie realizacji porozumienia płacowego z 21 marca 2018 r, oraz wyraził gotowość rozmów na temat ustalenia polityki płacowej w 2019 r. ( wstępnie uzgodniono termin - 30 styczeń 2019 r.)

3. Tabela płac zasadniczych w ES.
Po długich konsultacjach wypracowano wspólne stanowisko w/s tabeli płac zasadniczych (od 2013 r. nie była ona aktualizowana). Jako model przyjęto tabelę z Operatora. Okres dojścia do tej tabeli ma wynosić maksymalnie 2 lata.


4. Procedury rekrutacji wewnętrznej.

Po ostatnim spotkaniu nie wpłynęły uwagi do zaproponowanych procedur, przyjęto je do stosowania w ES.


5. Badanie satysfakcji Pracowników.

Przedstawiono krótką analizę przeprowadzonych badań. W badaniu wzięło udział 44 % Pracowników ES ( średnia w GK Enea to 32 %). Strona społeczna krytycznie odniosła się do celowości wydatkowania funduszy na takie cele.

5. Posiłki profilaktyczne.

Dyskutowano o problemach z interpretacją zapisów ZUZP przy pracy powyżej 8 godzin. Potrzebna jednakowa interpretacja, która będzie stosowana przez wszystkich przełożonych.


6. Emerytury pomostowe.

W dalszym ciągu nie zmieniono nazewnictwa stanowisk pod kątem uprawnień do emerytur pomostowych, zgodnie z wytycznymi ZUS. Nie wszyscy Pracownicy rozumieją potrzebę zmian. Konieczna akcja informacyjna w tym temacie.


7. Nazewnictwo stanowisk.

Niestety mimo wcześniejszych sygnałów temat nazewnictwa stanowisk w Gorzowskim Oddziale dalej nie został załatwiony. Tylko tam zamiast elektromonterów występują jeszcze monterzy i robotnicy wykwalifikowani. Temat do załatwienia przez zarząd ES.

Na zakończenie Sławomir Bielecki w imieniu całego zarządu ES z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia złożył życzenia dla wszystkich obecnych, a za ich pośrednictwem dla całej Załogi ES.