Dzień Wolności i Solidarności

 Data publikacji: 31/08/2018

Dziś państwowe święto: Dzień Wolności i Solidarności. Ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków z 1980 roku, który został krwawo stłumiony przez rządzących komunistów na usługach Sowietów dopiero poprzez wprowadzenie stanu wojennego.

Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2005 roku. Był to rok 25 rocznicy porozumień sierpniowych. Były to:

  • porozumienie w Szczecinie, zawarte 30 sierpnia 1980,
  • porozumienie w Gdańsku, zawarte 31 sierpnia 1980,
  • porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju zawarte 3 września 1980,
  • porozumienie w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza), zawarte 11 września 1980.

Dzięki zawarciu powyższych porozumień został ostatecznie formalnie zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", niezależny od komunistycznych władz Polski Ludowej związek zawodowy realnie reprezentujący interesy i potrzeby pracowników. Było to zwycięskie na tamten moment ukoronowanie zrywów tych grup społecznych. Jednocześnie wstydliwy dowód na to, że koncesjonowane przez władze PRL związki zawodowe były jedynie atrapą, a dla samych komunistów i szeroko pojętej lewicy "chłopi i robotnicy" stanowili jedynie narzędzie dla zdobycia i utrzymania władzy. Zresztą już w latach trzydziestych XX wieku lewica świata zachodniego zauważyła, że robotnicy i chłopi nie spełniają swojej roli jako proletariat. Jako głównego winowajcę wskazywali chrześcijaństwo. Nowego proletariatu upatrywali wśród kobiet, młodzieży, mniejszości seksualnych oraz mniejszości etnicznych (Antonio Gramsci, Georg Lukacs oraz tzw. Szkoła Frankfurcka). Taka właśnie zamiana składu proletariatu odbyła się w świecie zachodnim w latach 60. XIX wieku. Po upadku żelaznej kurtyny efekty tej zmiany coraz agresywniej docierają także do Polski, co wyraźnie widać choćby w Poznaniu, gdzie mieści się siedziba głównej spółki naszej grupy kapitałowej, ale także w innych większych miastach Polski gdzie odbywają się przedsięwzięcia mające wywrócić do góry nogami porządek społeczny powstały na gruncie cywilizacji łacińskiej.

Poza umożliwieniem rejestracji niezależnego od władz związku zawodowego NSZZ "Solidarność" rząd zobowiązał się do ponownego zatrudnienia zwolnionych z pracy po wydarzeniach lat 1970 i 1976, opublikowania podstawowych założeń reformy gospodarczej i umożliwienia nad nią dyskusji. Reforma ta miała opierać się na zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i udziale samorządu robotniczego w ich zarządzaniu.