Dzięki determinacji związków zawodowych udało się!

 Data publikacji: 1/04/2019

Dzięki determinacji strony związkowej i stanowczej dezaprobacie przybyłych na spotkanie członków NSZZ "Solidarność" dla postawy Zarządu Enea S.A. w sprawie Umowy Społecznej została ona ostatecznie podpisana, choć nadal nie przez wszystkie spółki.

W trakcie spotkania przedstawiciele strony Pracodawców otrzymali od NSZZ "Solidarność" czerwone kartki za pozorację dialogu społecznego, a atmosfera spotkania wyraźnie dawała odczuć, jak odbierana jest w GK Enea podstawa Zarządu Enea S.A. związana z zamiarem dalszego zwodzenia Strony Społecznej w kwestii podpisania Umowy Społecznej.

Ostatecznie, pomimo początkowego komunikatu ze strony Prezesa Mirosława Kowalika o braku takiej możliwości w dniu dzisiejszym, umowa została podpisana przez Zarządy spółek, które obecne były na sali. Są to Enea Ciepło (wraz z elektrociepłownią), Enea Centrum, Enea Wytwarzanie, Enea Operator, Enea Połaniec. Pozostałe spółki mają dołączyć do tego grona dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Enea S.A. nie podpisała dziś załącznika nr 1, który zawiera postanowienia dotyczące etatyzacji. Ma do tego dojść po uzyskaniu przez Zarząd Enea S.A. zgód korporacyjnych 12 kwietnia 2019 roku.

podpisujemy.jpg