Działalność socjalna - spotkanie

 Data publikacji: 13/11/2020

Strony dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea spotkały się by rozmawiać o Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w 2021r. Ze względu na obecną sytuację formą podstawową spotkania byłą wideokonferencja.

Administrator WDS  uwzględniając wpływające uwagi zaproponował doprecyzowanie zapisów preliminarza na 2021 r. Strony uzgodniły nowe zapisy dotyczące:

  • rozliczania i dokumentowania wydatków,
  • wypoczynku uczących się dzieci powyżej 18 roku życia,
  • umów pożyczkowych oraz spłat tych pożyczek,
  • indywidualnego wypoczynku,
  • działalności sportowo-rekreacyjnej,
  • rozliczania faktur w obcych walutach,
  • dofinansowań i refundacji za pobyt dzieci w żłobkach,
  • dofinansowań do wypoczynku emerytów.


Administrator po rozliczeniu wydatków WDS za 2020 r. w styczniu 2021 r. prześle stronie społecznej informacje dotyczące wykorzystania funduszu i wspólnie zastanowimy się w jaki sposób wykorzystać zamrożone przez pandemię środki.