Dezinformacje, manipulacje

 Data publikacji: 25/03/2015

 

W najnowszym numerze ENEA News (nr 14/2015) mamy do czynienia z kolejną manipulacją informacyjną. Funkcjonariusz ds. propagandy i dezinformacji zatrudniany przez ENEA S.A. popełnił ciekawą interpretację przebiegu spotkania wiceministra Skarbu Państwa Zdzisława Gawlika z Zarządem ENEA S.A. i przedstawicielami związków zawodowych działających w GK ENEA.

Omawiając ten ciekawy przypadek manipulacji należy wyróżnić dwie części relacji. Pierwsza dotyczy opinii wiceministra Gawlika na temat działalności Zarządu ENEA S.A., druga to relacja dotycząca opinii wypowiadanych przez związki zawodowe.

Prawdą jest, że wiceminister Gawlik wyraził zadwolenie z działalności obecnego Zarządu ENEA S.A. Jednak autor relacji zamieszczonej w biuletynie Nasza ENEA delikatnie mówiąc przesadził z czołobitnością w stosunku do swoich mocodawców. To spotkanie naprawdę nie było w całości wypełnione pochwałami dla Zarządu ENEA S.A. Komentarz dotyczący serwilizmu pozostawimy na koniec tutaj przypomnimy tylko, że wiceminister Gawlik między innymi obiecał pojawić się w ENEA za parę miesięcy by zobaczyć, czy nić porozumienia pomiędzy stroną społeczną i Zarządami spółek ENEA została faktycznie zawiązana. Ze strony związków zawodowych otrzymał zapewnienie o stałej gotowości do prowadzenia dialogu bez pozoracji i w otwartości na zdrowe kompromisy. Ale zostawmy to, nie jest to treść  szczególnie szkodliwa.

Prawdziwy popis w kwestii manipulacji znajdujemy natomiast w części poświęconej związkom zawodowym. Widać tutaj duże doświadczenie autora w zręcznym posługiwaniu się mieszanką faktów i niedopowiedzeń dla uzyskania pożądanego efektu. Dlatego czujemy się zmuszeni do uzupełnienia naszej relacji z tego wydarzenia.

Kwestia zastrzeżeń dotyczących dialogu z Zarządem

Głównym zarzutem przedstawicieli organizacji związkowych była pozoracja dialogu objawiająca się bezproduktywnymi spotkaniami pozbawionymi wniosków końcowych, sztucznym przeciąganiem dyskusji nad najprostrzymi sprawami. Nie raz zdarzało się, że scenariusz spotkania z Zarządem polegał na oznajmieniu przez ten ostatni swoich decyzji, pozwoleniu stronie związkowej na wypowiedzenie swojego zdania w sposób niemający jakiegokolwiek wpływu na podjęte już decyzje i zakończeniu spotkania. Jedynym owocem tak prowadzonego "dialogu" jest uzyskanie przez Zarząd listy obecności na spotkaniu, która to lista staje się dowodem prowadzonego... dialogu społecznego w GK ENEA. Mamy nadzieję, że ulegnie to zmianie.

Kwestia zastrzeżeń do naliczenia premii rocznej za rok 2014

Arbitralną decyzję podjętą przez Zarząd ENEA S.A., rozpropagowaną na pozostałe spółki, a dotyczącą sposobu naliczania premii rocznej wynikającej z zapisów ZUZP organizacje związkowe oceniają oczywiście wysoce negatywnie. Ponieważ sprawa jest znana pracownikom GK ENEA zaznaczymy tu tylko, że w dniu wczorajszym udało się ostatecznie dojść do porozumienia w tej kwestii w sposób korzystny dla Pracowników GK ENEA.

Kwestia "systemów informatycznych"

Jeśli ktoś odniósł "przypadkiem" wrażenie, że organizacje związkowe nie chcą wdrażania systemów informatycznych spieszymy z wyjaśnieniem, że jest to wrażenie całkowicie mylne. Nasze zastrzeżenia budzi natomiast obecny sposób ich wdrażania, który skutkuje często zakłóceniami w funkcjonowaniu najważniejszych procesów GK ENEA. Wymienić tu należy choćby proces obsługi klienta i proces kontaktów z wykonawcami zleceń na rzecz spółek GK ENEA. A są to procesy szczególnie wpływające na wizerunek ENEA. I to właśnie były zastrzeżenia podnoszone w tej kwestii przez organizacje związkowe.

Kwestia dobrowolnych odejść

W kwestii programów dobrowolnych odejść uważamy, że jest to z jednej strony jeden z bardziej humanitarnych sposobów redukcji zatrudnienia. Jednocześnie trudno, aby związki zawodowe popierały redukcję miejsc pracy. Stąd głównym naszym zarzutem było to, że zyski GK ENEA zamiast na tworzenie nowych przeznaczane są na likwidację obecnych miejsc pracy. Przy czym nie chodzi nam o stwarzanie czy utrzymywanie przerostu zatrudnienia-nie na tym polega inwestowanie zysków w tworzenie nowych miejsc pracy.

Zastępowanie odchodzących specjalistów młodszymi Pracownikami

Kto nie odniósł wrażenia po lekturze tekstu w biuletynie Nasza ENEA, że związki zawodowe są przeciwko młodym pracownikom ręka do góry!

Oczywiście zastrzeżenia związków zawodowych dotyczyły tego, że kadra pracownicza GK ENEA w efekcie wstrzymania naborów nowych pracowników stała się dość wiekowa, a proces rekrutacji młodych Pracowników jest zbyt wolny.

Dziennikarz ws. funkcjonariusz

To nie pierwsza manipulacja informacją wychodząca spod ręki tego samego autora. Widać tutaj duże doświadczenie, zdobywane zresztą u najlepszych specjalistów od dezinformacji: TVN, TOK FM, Radio ZET (jakiś czas temu w radiu tym przez kilka godzin zachwalana była pornografia jako sposób na... zmniejszenie liczby gwałtów i rozładowywanie emocji).

Życzymy naszemu bądź co bądź współpracownikowi, by czas spędzony w GK ENEA wykorzystał na naukę jak przestać być funkcjonariuszem ds. manipulacji oraz dezinformacji i stać się prawdziwym dziennikarzem. A dziennikarzy właśnie, czyli osób rzetelnie przedstawiających informację z myślą o dobru wspólnym, nasz kraj i nasza ENEA potrzebuje obecnie najbardziej.