Brak porozumienia płacowego w Enea Logistyka

 Data publikacji: 10/06/2021

Po przerwie od 25 marca 2021 kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie porozumienia płacowego na 2021 r.  w Enea Logistyka. Spotkanie rozpoczął Prezes Sławomir Hinc i poprosił o miesięczną przerwę w negocjacjach...

Przerwa ta miałaby dać czas Zarządowi spółki na dokonanie uzgodnień dotyczących zakresu działalności Spółki w Grupie Kapitałowej Enea. Dodatkowo  po zmianie struktury właścicielskiej  Zarząd potrzebuje jeszcze czasu na akceptację ruchów płacowych ze strony nowego właściciela, którym jest spółka Enea Operator.

Strona społeczna zaproponowała przerwę w negocjacjach do 17 czerwca 2021 r., licząc na to że ten czas pozwoli Zarządowi na zmianę obecnego stanowiska

Podczas spotkania poruszono jeszcze następujące zagadnienia:

1. Wypłata zaległej premii za drugie półrocze 2020 r.

Zarząd zadecydował, że zamiast zaległej premii za 2020 r. zwiększy o 100 % wielkość premii motywacyjnej, która zostanie wypłacona na przełomie lipca i sierpnia 2021 r.

2. Komunikacji stron dialogu społecznego w Spółce.

Przyjęte zasady komunikacji w spółca wprowadzają jedynie dezinformację oraz nerwową atmosferę. Przypomniano, że dialog zgodnie z przepisami prawa pracy prowadzi strona społeczna i Zarząd. Wprowadzanie dodatkowych pośredników nie służy dobrej komunikacji.