Brak porozumienia płacowego w Enea Centrum

 Data publikacji: 10/06/2021

Po ponad dwumiesięcznej przerwie w Enea Centrum kontynuowano negocjacje , których celem było zawarcie porozumienia płacowego na 2021 r. Rozmowy toczyły się w trybie mieszanym - stacjonarnie i wideokonferencja.

Wcześniej strona pracodawcy odwołała uzgodniony na 15 kwietnia 2021 termin kontynuacji negocjacji płacowych.

Znając parametry porozumień w Enea Operator, Enea Serwis i Enea Pomiary Prezes Dariusz Szymczak złożył  propozycje podwyżek gorszą od tych wynegocjowanych w w/w Spółkach. Nie było zgody strony związkowej na zawarcie takiego porozumienia płacowego.

Po przerwie strona społeczna chciała uzgodnić chociaż wysokość nagrody wakacyjnej. Niestety nawet tego nie udało się uzgodnić. Ogłoszono przerwę w negocjacjach do 17 czerwca 2021 r.


Inne tematy poruszone przez stronę społeczną na spotkaniu


1. Przeciążenie pracą Pracowników zajmujących się reklamacjami oraz  Biur Obsługi Klienta.

Do strony społecznej od dłuższego czasu spływają informacje na w/w temat. Jak pracodawca zamierza załatwić ten temat. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że podjęto już działania w celu poprawy zaistniałej sytuacji:-zgoda na pracę w nadgodzinach, -oddelegowanie na 3 miesiące 10 osób z innych obszarów do wsparcia tych komórek, -zwiększenie liczby Pracowników z APT.

2. Szkolenia dla osób oddelegowanych do załatwiania reklamacji.

Pracodawca nie widzi potrzeby szkoleń tych Pracowników „ pracują na takich samych systemach, znają zagadnienia i wiedzą co mają robić”

Po negocjacjach płacowych 17 czerwca 2021 temat przeciążenia pracą oraz szkoleń zostanie ponownie przedstawiony przez osoby kierujące w/w komórkami.