Blisko uzgodnienia Preliminarza WDS na rok 2019

 Data publikacji: 12/02/2019

W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w sprawie preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej na rok 2019. Spotkanie burzliwe, ale owocne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej i administratora funduszu świadczeń socjalnych. Na wstępie strona administratora przedstawiła propozycję planu - budżetu preliminarza na 2019 rok po zmianie progów dochodowych i zwiększonym odpisie.

Na poprzednim spotkaniu ustalono, iż strona społeczna przygotuje propozycje zapisów dotyczących zbiorowej działalności socjalnej. Jedynie przedstawiciele Solidarności pochylili się nad tematem i zaproponowali dwa warianty zasad dofinansowania zbiorowej działalności socjalnej. Po długiej dyskusji zaakceptowano jeden z wariantów. Powyższa działalność została ujęta w zaakceptowanym planie wydatków  WDS na 2019 rok. Przeanalizowano pozostałe zapisy preliminarza, po naniesieniu uwag wstępnie zaakceptowano preliminarz WDS na 2019.

Szczegóły i wnioski mają być doprecyzowane przez pracowników funduszu świadczeń socjalnych. Całość zostanie przedstawiona stronie społecznej i po zaakceptowaniu naniesionych uwag nastąpi  podpisanie preliminarza przez strony.