Sekcja Młodych Wielkopolska

 Data publikacji: 16/07/2015

Sekcja Młodych Wielkopolska NSZZ "Solidarność" opublikowała klip reklamujący swoją działalność. Zapraszamy do obejrzenia.