Prawda i kłamstwo w rocznicę Porozumień Sierpniowych

 Data publikacji: 6/07/2015

Zapraszamy do lektury artykułu zamieszczonego na stronie Gdańskiego Regionu NSZZ "Solidarność" będącego refleksją po tegorocznej rocznicy Wydarzeń Sierpniowych 31 sierpnia.