Międzynarodowa organizacja staje w obronie SKOK

 Data publikacji: 23/09/2015

SKOK to poniekąd dziecko Solidarności. Kasy SKOK są kontynuacją tradycji kas zakładanych podczas zaborów przez ks. Wawrzyniaka w Wielkopolsce, Franciszka Stefczyka w Galicji oraz błogosławioną Marcelinę Darowską na Podolu. Te dawne kasy odegrały znaczącą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a potem w odbudowie jej gospodarki. Tak jak wtedy tak i dziś stały się kością w gardle lichwiarzy oraz bankierów. Po stronie przeciwników SKOK stanęła także obecnie rządząca koalicja PO/PSL, wspierana przez SLD.

Stopień manipulacji medialnych, skala użycia instrumentów państwowych do niszczenia SKOK stała się tak duża, że sytuacja SKOK została zauważona przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU), która organizację polskich SKOK często stawia za wzór do naśladowania na świecie.

Organizacje działające na podobnej zasadzie co SKOK działały już średniowieczu, a ich głównym celem była obrona przed lichwą na zasadzie samopomocy finansowej. Ich nazewnictwo było różne, ale często oddawało ducha istnienia nazywanych instytucji: "banki pobożne", "kasy wdowie", "fundacje taniego kredytu", "towarzystwa wzajemnego ratowania się w nieszczęściach". Dzisiejsze SKOKI stanowią siłę skupiającą tysiące Polaków oraz wspierającą wiele patriotycznych przedsięwzięć na terenie Polski. I to w połączeniu z lobbingiem bankierów, dla których stanowią poważną konkurencję, stało się zapewne powodem bezpardonowego ataku przypuszczonego na SKOKi przez obecną koalicję rządzącą PO/PSL, ale wspieraną także przez inne, lewicowe siły polityczne jak np. SLD.

Zapraszamy do lektury listu WCCOU do Marszałek Sejmu Kidawy-Błońskiej.

Światowa Rada Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions, WOCCU) jest globalnym zrzeszeniem i agencją rozwojową ruchu unii kredytowych. Polski ruch unii kredytowych (w Polsce znanych jako spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe lub SKOK), reprezentowany przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (KSKOK) jest znaczącym członkiem WOCCU i całego globalnego ruchu unii kredytowych.

WOCCU występuje w imieniu globalnego systemu unii kredytowych wobec organizacji międzynarodowych i współpracuje z rządami poszczególnych państw w celu udoskonalania przepisów prawa i regulacji dotyczących unii kredytowych.

Uważamy, że rola KSKOK jako organu nadzorczego i regulacyjnego (określona w ustawie z roku 1995) została prawidłowo dostosowana z zasad WOCCU do sytuacji rynkowej Polski oraz stopnia rozwoju systemu unii kredytowych podczas okresu transformacji kraju z gospodarki zamkniętej i planowanej centralnie do konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej.

WOCCU nigdy nie kwestionowała regulacji i norm przyjętych i wprowadzanych przezKSKOK w celu wdrożenia zasad WOCCU w polskim otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym.

WOCCU wielokrotnie wykorzystywała polski model unii kredytowych jako przykład prawidłowej implementacji zasad WOCCU. Często doradzaliśmy uniom kredytowym w innych krajach rozwijających się staranne przeanalizowanie doświadczeń KSKOK, co pomoże im wdrożyć zasady WOCCU w ich własnych podlegających przekształceniom gospodarkach. KSKOK zawsze współpracowała z WOCCU i innymi członkami międzynarodowego ruchu unii kredytowych; będziemy nadal wskazywać polski ruch unii kredytowych jako znakomity przykład na to, jak skutecznie stworzyć unie kredytowe w kraju, który przechodzi z gospodarki państwowej do gospodarki rynkowej.

Mamy nadzieję, że niniejszy list pozwoli posłom lepiej zrozumieć stanowisko WOCCU w odniesieniu do działalności KSKOK. Proszę kontaktować się ze mną, jeżeli powstaną dodatkowe pytania lub potrzeba udzielenia dalszych informacji.

Brian Branch Prezes i Dyrektor Generalny World Council of Credit Unions