Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Spór zbiorowy w Enea Trading zakończony!

Data publikacji: 11/07/2019

11 lipca 2019 roku spotkaliśmy się z Zarządem Enea Trading w trybie "przedmediacyjnym". Tym razem brak mediatora nie przeszkodził w zawarciu Porozumienia kończącego spór zbiorowy w tej ważnej spółce GK Enea.


Mamy porozumienie płacowe w Enea Serwis!

Data publikacji: 10/07/2019

Po uzgodnieniach płacowych w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej również w Enea Serwis podjęto próbę uzgodnienia zasad polityki płacowej na rok 2019.


Porozumienie płacowe w Enea Oświetlenie

Data publikacji: 10/07/2019

Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli:

 • Mariusz Kądziołka - Prezes Zarządu,
 • Adrian Moliński - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych.

Spór zbiorowy w Enea Operator zakończony!

Data publikacji: 8/07/2019

Z inicjatywy Zarządu spółki Enea Operator odbyło się dziś spotkanie "przedmediacyjne" w ramach toczącego się sporu zbiorowego.


Mediacje w Enea Centrum

Data publikacji: 7/07/2019

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach sporu zbiorowego o charakterze płacowym w Enea Centrum (EC)


Żądanie płacowe w Enea Pomiary

Data publikacji: 4/07/2019

Dzisiaj, 4 lipca 2019 roku, odbyło się spotkanie z Zarządem Enea Pomiary. Głównym punktem spotkania były rozmowy płacowe.


Koniec sporu płacowego w Enea S.A. !

Data publikacji: 3/07/2019

W dniu 2 lipca 2019 roku Zarząd Enea S.A. podpisał wynegocjowane dzień wcześniej Porozumienie Kończące Spór Zbiorowy. Nie zostało zawarte porozumienie o przeliczeniu tabeli płac w spółce o 5% w górę - wrócimy do tego tematu przy okazji najbliższych rozmów o zmianach w ZUZP Enea.

Czas na kolejne spółki GK Enea!

Wciąż aktualne są niestety pozostałe postulaty naszej petycji przekazanej Zarządowi Enea S.A. podczas pikiety 26 czerwca 2019 roku.


Koniec czy nowy początek sporu w Enea S.A. ?

Data publikacji: 2/07/2019

Efektem manifestacji przed siedzibą Zarządu Enea S.A. w środę 26 czerwca 2019 r. była propozycja spotkania się ze Stroną Społeczną w poniedziałek 1 lipca 2019 roku. Jesteśmy po spotkaniu i....


Pikieta pod siedzibą Zarządu Enea S.A. - relacja i podziękowanie za udział.

Data publikacji: 27/06/2019

W środę 26 czerwca z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Enea odbyła się pikieta pracowników GK Enea pod siedzibą Zarządu Enea S.A. Była to realizacja decyzji Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea z ostatniego jej posiedzenia.


Spotkanie w Enea Serwis

Data publikacji: 25/06/2019

Dnia 24 czerwca 2019 roku w Poznaniu w Siedzibie Enea Serwis odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami strony społecznej w następujących tematach:

 1. Zasady przyznawania odznaczeń zasłużony dla GK Enea.
 2. Regulamin Pracy
 3. Tabela zaszeregowania.

26 czerwca 2019 - będzie pikieta pod siedzibą Enea S.A.!!!

Data publikacji: 21/06/2019

Sposób prowadzenia dialogu społecznego pozostawia wiele do życzenia. Pielęgnowanie szkodliwych układów powstałych przed 2016 rokiem powoduje, że GK Enea wciąż boryka się z wieloma problemami wymagającymi podjęcia konkretnych decyzji, które jednak nie zapadają. Negocjacje płacowe jeszcze nigdy nie przeciągały się i nie były traktowane w sposób tak lekceważący jak obecnie.

26 czerwca związki zawodowe działające w GK Enea powiedzą DOŚĆ obecnej sytuacji!!!


Spotkaliśmy się w Barlinku

Data publikacji: 17/06/2019

W Barlinku spotkali się Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście:

 • członkowie zarządów:
  • Enea Operator: Tadeusz Dachowski,  oraz nowo wybrany przez pracowników członek zarządu Michał Cebula,
  •  Enea Serwis: Piotr Bogusławski,
 • członkowie Rad Nadzorczych spółek:
  • Enea Operator: Czesław Kolterman,
  • Enea Serwis: Renata Kruber.

Mediacje w Enea Centrum

Data publikacji: 11/06/2019

W Poznaniu  odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne w Enea Centrum. Było to czwarte spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe złożone 29 kwietnia 2019 r.  Podczas rokowań zarząd EC był reprezentowany przez prezesa Sławomira Jankiewicza oraz  i vice prezesa Dariusza Szymczaka.


W Enea Operator bez przełomu

Data publikacji: 8/06/2019


Wielki zawód w Enea S.A.

Data publikacji: 6/06/2019

Dzisiaj (5 czerwca 2019 r.) odbyło się kolejne spotkanie w sporze płacowym z zarządem Enea S.A. Niestety, Pracodawca miał dla nas ofertę właściwie gorszą niż ta, którą zakończyło się ostatnie spotkanie (31 maja 2019 r.).


Pismo do Enea Centrum

Data publikacji: 5/06/2019

Podczas rokowań w trybie sporu zbiorowego na tle płacowym w dniu 4 czerwca 2019 roku pojawił się interesujący wątek podwyżek rozdzielonych wśród wybranych pracowników pomimo wciąż trwającego sporu na tle płacowym i argumentacji Zarządu o słabej kondycji ekonomicznej spółki.


Rokowania w Enea Logistyka

Data publikacji: 5/06/2019

Po rokowaniach w spółce Enea Centrum musieliśmy szybko przemieścić się do siedziby Enea Logistyka aby rozpocząć kolejne negocjacje płacowe.


W Enea Centrum protokół rozbieżności

Data publikacji: 4/06/2019

Dziś, 4 czerwca 2019 roku, odbyły się rokowania w trybie sporu zbiorowego w spółce Enea Centrum. Zarząd spółki twierdzi, że nie stać go na podwyżki dla pracowników.


Kolejna tura rokowań w Enea S.A.

Data publikacji: 1/06/2019


Rokowania w Enea Operator

Data publikacji: 26/05/2019

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Operator sp. z o.o. Było to drugie spotkanie w ramach sporu zbiorowego.